• Facebook
Wybierz grupę

Aktualnie znajdujesz się na:Strona głównaNasza ofertaKlienci indywidualniPozostałe usługiWniosek Rodzina 500+

Wniosek Rodzina 500+

 • Od 1 sierpnia 2017r. w bankowości internetowej iB@nk będzie można składać Wniosek o świadczenie w programie Rodzina 500+ na kolejny okres świadczeniowy od 01.10.2017 do 30.09.2018.

  Do 30 września 2017r. przez iB@nk można składać także Wniosek na aktualnie trwający okres świadczeniowy, który kończy się 30.09.2017 - dotyczy to tych rodzin, którym urodziło się dziecko, na rzecz którego może być wypłacane świadczenie jeszcze w tym okresie.

  Natomiast od 1 października 2017r. dostępny będzie wyłącznie Wniosek na nowy okres świadczeniowy trwający do 30.09.2018.

   
  Co zmienia się we Wniosku i Programie Rodzina 500+?


  Nowy Wniosek oznacza przede wszystkim znacznie prostszy formularz, m.in. mniej miejsc, w których trzeba załączać dokumenty.

  Główne zasady programu pozostają bez zmian. Wprowadzone zostaną poprawki mające na celu likwidację nadużyć, tzn. przypadków pobierania świadczenia przez osoby nieuprawnione (np. osoby niezamieszkujące w Polsce czy deklarujące niezgodnie ze stanem faktycznym samotne wychowywanie dziecka).

  Dlaczego od 1 sierpnia 2017 r. dostępne będą 2 Wnioski Rodzina 500+?

         1) Wniosek na aktualnie trwający okres, który kończy się 30.09.2017 (dotyczy to tych rodzin, którym urodziło się dziecko w sierpniu lub wrześniu 2017- tak, aby otrzymali swiadczenie na te dwa miesiące. Wniosek ten będzie działał tylko do 30.09.2017r.

         2). Wniosek na nowy okres od 1.10.2017 do 30.09.2018


  Po zalogowaniu się do serwisu bankowości internetowej SANBanku -  iB@nk widoczny będzie jeden Wniosek, po uzupełnieniu podstawowych danych Klient zostanie przekierowany na platformę BPS, gdzie będzie mógł wybrać odpowiedni dla siebie Wniosek (Wniosek na aktualny lub nowy okres świadczeniowy).

  Od 1 października 2017 r. na platformie BPS będzie dostępny wyłącznie Wniosek na nowy okres świadczeniowy.
   


  Złoż Wniosek Rodzina 500+

   

 • O Programie

  O Programie

  Program Rodzina 500+
  to systemowe wsparcie polskich rodzin. Zgodnie z programem, z pomocy państwa w wychowaniu dzieci skorzystają rodzice oraz opiekunowie dzieci w wieku do ukończenia 18. roku życia. Rodzina z dwojgiem niepełnoletnich dzieci będzie mogła otrzymać 500 zł na drugie dziecko niezależnie od dochodu. W przypadku rodzin z przeciętnym miesięcznym dochodem poniżej 800 zł netto na osobę rodzina otrzyma wsparcie także na pierwsze dziecko w wieku do ukończenia 18. roku życia (pierwsze dziecko to najstarsze lub jedyne dziecko w rodzinie w wieku do ukończenia 18. roku życia).

  Dla rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym kryterium dochodowe jest wyższe i wynosi 1200 zł netto.
   

  Rola Banku

  Nadsański Bank Spółdzielczy umożliwi Ci złożenie Wniosku Rodzina 500+ online w systemie iB@nk.
  W odpowiedniej sekcji dedykowanej specjalnie dla powyższego Programu. 
     
  Złożenie wniosku w Oddziale lub za pośrednictwem konsultanta infolinii nie będzie możliwe.    

  •  Wysłany Wniosek Rodzina 500+ możesz pobrać tylko raz, od razu po jego wysłaniu, w ramach tej samej sesji logowania.     

  •  Bank nie dokonuje weryfikacji formalnej i merytorycznej danych podanych we wniosku oraz załączników i nie posiada informacji dotyczących dalszej obsługi wniosku obsługiwanego przez wybrany Organ prowadzący w gminie, po tym jak wniosek zostanie przekazany do tego Organu. Wniosek oraz załączniki są usuwane z serwerów Banku bezpowrotnie po wysłaniu do systemu informatycznego Emp@tia.
   

  Proces otrzymania świadczenia

  Nadsański Bank Spółdzielczy:

   •  Wypełniasz Wniosek Rodzina 500+ online w systemie iB@nk

  Emp@tia, Centralny System Informatyczny Zabezpieczenia Społecznego:

  •  na wskazany we wniosku adres e-mail otrzymujesz z systemy Emp@tia Urzędowe Potwierdzenie Odbioru (UPO) swojego wniosku.    

  Organ prowadzący w gminie, np. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej:

  •  po rozpatrzeniu wniosku i przyznaniu w formie decyzji administracyjnej świadczenia wychowawczego, otrzymujesz, co miesiąc wypłatę świadczenia wychowawczego w ramach Programu Rodzina 500+.

   Informacje o programie Rodzina 500+ są dostępne na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej   https://www.rodzina500plus.gov.pl/
   

   

   
  Jak wypełnić Wniosek Rodzina 500+

  Wniosek Rodzina 500+ w systemie iB@nk

  •  Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego Rodzina 500+ znajdziesz po zalogowaniu się do systemu bankowości internetowej iB@nk

  •  Wniosek składasz w swoim imieniu, logując się do systemu iB@nk nowa wersja

  •  Nie masz możliwości złożenia wniosku w imieniu innej osoby.   

  •  Przed wypełnieniem wniosku zapoznaj się z Informacjami o programie Rodzina 500+ na stronie Ministerstwa Rodziny,   Pracy i Polityki Społecznej https://www.rodzina500plus.gov.pl/

  •  Jeżeli do wniosku załączasz wymagane dokumenty, to przygotuj wcześniej ich skany (dopuszczalne formaty załączników: PNG, JPG lub PDF).   

  •  Jeżeli wypełniasz Wniosek Rodzina 500+ także na pierwsze dziecko (pierwsze dziecko to najstarsze lub jedyne w rodzinie dziecko w wieku do ukończenia 18. roku życia), przygotuj skany oświadczeń o dochodach wszystkich członków rodziny.

  W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących wypełnienia wniosku, zapoznaj się z Informacjami o programie Rodzina 500+ na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej https://www.rodzina500plus.gov.pl/ lub skontaktuj się z Organem prowadzącym w gminie, np. MOPS, który będzie rozpatrywał wniosek i na jego podstawie rozstrzygał, czy przysługuje świadczenie wychowawcze.

  Informacje dotyczące statusu prezentowanego w potwierdzeniu wysłania wniosku: 

          „Przetwarzany” – trwa przesyłanie wniosku do systemu Emp@tia
          „Dostarczony” – wniosek został przesłany do systemu Emp@tia
          „Błąd dostarczenia” – wniosek nie został dostarczony do systemu Emp@tia. Wyślij wniosek jeszcze raz

      Informacje dotyczące załączników:

          Maksymalna liczba załączników: 7 sztuk
          Maksymalna wielkość pojedynczego załącznika: 500 KB
          Maksymalna łączna wielkość wszystkich załączników: 3,5 MB
          Nazwy załączników nie mogą zawierać znaków polskich, specjalnych i spacji oraz muszą być unikalne w ramach jednego wniosku
          Formaty załączników: PNG, JPG lub PDF
   

  Co przygotować przed złożeniem Wniosku?

  ·         skan dokumentów, które dotyczą adopcji dziecka — jeśli jesteś rodzicem adoptowanego dziecka,
  ·         skan prawomocnego orzeczenia sądu o rozwodzie albo separacji — jeśli jesteś po rozwodzie albo separacji,
  ·         skan orzeczenia sądu opiekuńczego o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka — jeśli jesteś opiekunem prawnym dziecka,
  ·         skan karty pobytu — jeśli jesteś cudzoziemcem,
  ·         skan zezwolenia na pobyt czasowy w związku z pracą w zawodzie, który wymaga wysokich kwalifikacji — jeśli jesteś cudzoziemcem i nie jesteś obywatelem Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo Szwajcarii.

  Urząd gminy, miasta albo ośrodek pomocy społecznej może uzyskać podstawowe dane o dochodach twojej rodziny od Urzędu Skarbowego. Może jednak poprosić o dostarczenie dodatkowych dokumentów.

  Jeśli jednak chcesz od razu dołączyć do Wniosku dodatkowe dokumenty, przygotuj na przykład:
  ·         skan oświadczenia o wielkości gospodarstwa rolnego- otwórz plik w nowym oknie — jeśli jesteś rolnikiem,
  ·         skan zaświadczenia lub oświadczenia o wysokości dochodu, który nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych- otwórz plik w nowym oknie — jeśli masz taki dochód. Na przykład dostajesz alimenty, stypendium szkolne lub socjalne.
  ·         skan oświadczenia o twoich dochodach- otwórz plik w nowym oknie — jeśli podlegasz przepisom o zryczałtowanym podatku dochodowym,
  ·         skan oświadczenia albo innego dokumentu, który potwierdza utratę albo uzyskanie przez ciebie dochodu — jeśli twoja sytuacja dochodowa się zmieniła


  Zapraszamy do zapoznania się z przygotowanym przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej informatorem, w którym krok po kroku wyjaśnione jest jak uniknąć błędów przy wypełnianiu wniosku o „Rodzina 500 plus”.

  Kliknij na obrazek i przejdź do informatora.

  Rodzina_500_plus.jpg

   
  Obsługa wniosku

  1. W Nadsańskim Banku Spółdzielczym wypełniasz Wniosek Rodzina 500+ online w systemie iB@nk nowa wersja

  Krok 1: Jeżeli wypełniasz Wniosek Rodzina 500+ także na pierwsze dziecko (pierwsze dziecko to najstarsze lub jedyne dziecko w rodzinie w wieku do ukończenia 18. roku życia), przygotuj skany oświadczeń o dochodach wszystkich członków rodziny oraz pozostałych wymaganych oświadczeń.

  Krok 2:  Zaloguj się do systemu iB@nk i przejdź do Wniosku Rodzina 500+ .     

  Krok 3: Wysłany wniosek możesz pobrać po jego wypełnieniu.

  Krok 4: Obsługa wniosku przez Bank jest zakończona. Twój wniosek zostaje przekierowany do państwowego systemu informatycznego Emp@tia.

  Pamiętaj:

  •  Jeśli Twojej gminy nie ma na liście w systemie iB@nk nowa wersja złóż Wniosek Rodzina 500+ osobiście w urzędzie miasta/gminy właściwym dla Twojego miejsca zamieszkania lub online w systemie iB@nk  w późniejszym terminie. Brak gminy na liście w iB@nk oznacza, że gmina ta nie została jeszcze podłączona do Centralnego Systemu Informatycznego Zabezpieczenia Społecznego utworzonego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.  W przypadku pytań dotyczących terminu przyłączenia przypisanego Ci Organu gminy do wspomnianego systemu, skontaktuj się z osobiście lub telefonicznie z urzędem miasta/gminy.   
   

  •  Czas trwania sesji online w systemie iB@nk ze względów bezpieczeństwa jest ograniczony. Jeżeli przerwiesz wypełnianie wniosku na czas 10 minut, nastąpi wylogowanie z systemu iB@nk , a zmiany wprowadzone we wniosku nie zostaną zapisane. 
    

  •  Poprawnie wypełniony wniosek online w systemie iB@nk będzie podpisany Twoim imieniem, nazwiskiem oraz numerem PESEL.     
   

  •  Urzędowe Potwierdzenie Odbioru (UPO) zostanie wysłane z systemu Emp@tia na adres e-mail podany we wniosku – zwróć uwagę na jego poprawność.   
   

  •  W potwierdzeniu złożenia wniosku zawarta są wszystkie informacje potrzebne do wyjaśnienia ewentualnych pytań lub wątpliwości związanych z obsługą wniosku przez system informatyczny Emp@tia lub wskazany przez Ciebie Organ prowadzący w gminie postępowanie w sprawie świadczenia.   
   

  •  Po dostarczeniu wszystkich danych do systemu informatycznego Emp@tia, Bank bezpowrotnie usuwa wszystkie podane we wniosku informacje. Rola Nadsańskiego Banku Spółdzielczego w tym procesie polega na udostępnieniu i wysłaniu wniosku poprzez system iB@nk  do Organu prowadzącego w gminie.    
   

  •  Bank nie dokonuje weryfikacji formalnej i merytorycznej danych podanych we wniosku oraz załączników i nie posiada informacji dotyczących wniosku obsługiwanego przez wybrany Organ gminy prowadzący postępowanie w sprawie świadczenia wychowawczego Rodzina 500+.


  2.  Emp@tia, system informatyczny dla służb zabezpieczenia społecznego: na wskazany we wniosku adres e-mail otrzymujesz od systemu Emp@tia, Urzędowe Potwierdzenie Odbioru (UPO) swojego wniosku.

  •  Urzędowe Potwierdzenie Odbioru (UPO) jest dla Ciebie potwierdzeniem, że złożony wniosek został prawidłowo przekazany do obsługi przez wybrany Organ prowadzący w gminie.
   

  •  Adres e-mail, z którego zostanie przesłane Urzędowe Potwierdzenie Odbioru (UPO) to: upo500plus@mrpips.gov.pl.
   

  •  Urzędowe Potwierdzenie Odbioru (UPO) zostanie wysłane na podany adres e-mail w ciągu 24 godzin od wypełnienia i wysłania wniosku w systemie iB@nk.
   

  •  Jeżeli w potwierdzeniu wysłania wniosku udostępnionym przez Bank w systemie iB@nk, wniosek ma status „Dostarczony”, ale na wskazany we wniosku adres e-mail nie zostało wysłane UPO, skontaktuj się ze wskazanym we wniosku Organem prowadzącym w gminie.


  3. Organ prowadzący w gminie, np. MOPS: po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku, tj. po przyznaniu świadczenia wychowawczego w drodze decyzji administracyjnej, Organ prowadzący w gminie będzie co miesiąc wypłacać świadczenie wychowawcze w ramach Programu Rodzina 500+.  

  •  Jeżeli na wskazany we wniosku adres e-mail zostało wysłane Urzędowe Potwierdzenie Odbioru (UPO) i chcesz sprawdzić dalszy status swojego wniosku, skontaktuj się bezpośrednio z wybranym Organem gminy prowadzącym postępowanie w sprawie świadczenia wychowawczego.  
   

  •  Po przekazaniu wypełnionego Wniosku Rodzina 500+ do Organu prowadzącego w gminie, ewentualne dodatkowe działania związane z obsługą wniosku będą załatwiane przez ten Organ w sposób tradycyjny, czyli w formie pisemnej.

   
  Obliczanie dochodu

  Chcesz skorzystać z programu Rodzina 500+, ale nie wiesz, jak obliczyć dochód na jedną osobę w twojej rodzinie?

  Informacja o usłudze:

  1. Sprawdź, kogo uwzględnić przy obliczaniu dochodu. Szczegóły znajdziesz w sekcji Kogo uwzględnić przy liczeniu dochodu.

  2. Dodaj do siebie wszystkie dochody, które twoja rodzina uzyskała w 2014 roku. Jeśli nie wiesz, co uznać za dochód, sprawdź to w sekcji Co uwzględnić przy liczeniu dochodu. Jeśli ktoś z twojej rodziny stracił dochód w 2014, 2015 albo 2016 roku — nie uwzględniaj go w swoich obliczeniach. Od 2017 roku obliczaj dochód za poprzedni rok kalendarzowy — czyli w 2017 roku oblicz dochód za 2016 rok.

  3. Jeśli płacisz alimenty na kogoś spoza rodziny — odejmij ich kwotę od obliczonego dochodu.

  4. Podziel obliczony dochód przez 12 (liczba miesięcy).

  5. Podziel uzyskaną kwotę przez liczbę osób w twojej rodzinie. Jeśli twoja rodzina miała stałe dochody, to kwota, którą obliczysz, to właśnie „dochód na jedną osobę w rodzinie”.

  6. Jeśli w trakcie 2014 roku ty lub ktoś z twojej rodziny uzyskał dochód — podziel całość tego dochodu przez liczbę miesięcy, za które był osiągany i dodaj kwotę, którą uzyskasz do kwoty z punktu 4.  Szczegóły znajdziesz w sekcji Uzyskanie i utrata dochodu.

  7. Jeśli w trakcie 2015 albo 2016 roku ty lub ktoś z twojej rodziny uzyskał dochód — dodaj do kwoty z punktu 4. wynagrodzenie za miesiąc po miesiącu, w którym ta osoba zaczęła uzyskiwać ten dochód. Na przykład matka dziecka dostała pracę w lutym 2016 roku, więc dodaj jej wynagrodzenie netto z marca 2016 roku.

  Kogo uwzględnić przy liczeniu dochodu


  Jeśli jesteś rodzicem albo opiekunem faktycznym dziecka uwzględnij:

  - siebie i swojego małżonka — jeśli jesteś w związku małżeńskim,
  - siebie i drugiego rodzica, z którym wychowujesz co najmniej jedno wspólne dziecko — jeśli jesteś w związku nieformalnym,
  - tylko siebie — jeśli samotnie wychowujesz dziecko,
  - dzieci, które są na utrzymaniu tych osób i z nimi mieszkają oraz:
  - nie ukończyły 25 lat,
  - ukończyły 25 lat i mają orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności — jeśli przysługuje na nie świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy albo zasiłek dla opiekuna.

  Jeśli rodzice są po rozwodzie, w separacji albo w rozłączeniu i naprzemiennie opiekują się dzieckiem zgodnie z orzeczeniem sądu — oboje wliczają dziecko w skład swojej rodziny.

  Przy liczeniu dochodu NIE uwzględniaj dziecka:
  - którym opiekuje się opiekun prawny,
  - które wzięło ślub,
  - które ukończyło 18 lat i ma własne dziecko,
  - które jest w:
          # rodzinie zastępczej,
          # rodzinnym domu dziecka,
          # placówce opiekuńczo-wychowawczej,
          # regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej,
          # interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym,
  - które jest w instytucji, która zapewnia bezpłatne, pełne utrzymanie, czyli w:
          # młodzieżowym ośrodku wychowawczym,
          # schronisku dla nieletnich,
          # zakładzie poprawczym,
          # domu pomocy społecznej,
          # areszcie śledczym,
          # zakładzie karnym,
          # szkole wojskowej albo w innej szkole, która bezpłatnie zapewnia pełne utrzymanie.

  Co uwzględnić przy liczeniu dochodu


  - przychód wykazany w zeznaniu podatkowym PIT— na przykład przychód z pracy zarobkowej, emerytury albo renty. Odejmij od niego koszty uzyskania przychodu, podatek dochodowy oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. Potrzebne dane znajdziesz w swoim rocznym zeznaniu podatkowym, czyli w: PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39 i PIT-CFC,

  -deklarowany w oświadczeniu dochód z działalności, która jest opodatkowana za pomocą ryczałtu ewidencjonowanego albo karty podatkowej. Odejmij od niego podatek dochodowy i składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne,
     

  - inne dochody, które są zwolnione z podatku — na przykład:
          # alimenty na dzieci,
          # świadczenia z funduszu alimentacyjnego,
          # stypendia doktoranckie i habilitacyjne,
          # stypendia sportowe i socjalne dla uczniów i studentów,
          # dochody z gospodarstwa rolnego,
          # świadczenie rodzicielskie.

  Pełną listę tego typu dochodów znajdziesz w pouczeniu do oświadczenia, które wypełnia każda osoba, która je uzyskuje. Jeśli masz wątpliwości, czy masz uwzględnić któryś z dochodów swojej rodziny — skontaktuj się z urzędem gminy, miasta albo z ośrodkiem pomocy społecznej.

  Reklamacje

  Zgłaszanie reklamacji: reklamacje dotyczące Wniosku Rodzina 500+, w zależności od ich przedmiotu powinny być składane:

  •  w Nadsańskim Banku Spółdzielczym – jeżeli dotyczą dostępu i funkcjonowania systemu bankowości internetowej, etapu rejestracji wniosku w systemie iB@nk nowa wersja oraz jego wysłania;
   

  •  do Organu prowadzącego w gminie – jeżeli dotyczą obsługi złożonego wniosku po jego wysłaniu do Organu prowadzącego w gminie oraz wypłaty świadczenia wychowawczego.
   

  •  Rozpatrywanie reklamacji przez Bank: Nadsański Bank Spółdzielczy przyjmuje i rozpatruje reklamacje zgodnie z przyjętymi w Banku zasadami.
   

   
  Pytania i odpowiedzi

  1. Czy NBS umożliwia złożenie wniosku Rodzina 500 plus?

  Elektroniczne wnioski Rodzina 500 plus dostępne są w Banku NBS dla osób, które są Klientami Banku i mają dostęp do serwisu bankowości internetowej  iB@nk.

  2. Jak złożyć wniosek Rodzina 500 plus w Banku NBS?

  1. Zanim zaczniesz wypełniać wniosek:
   1. przygotuj dane osobowe swoje i osób zamieszkujących z Tobą
    w gospodarstwie domowym, w tym dzieci (m.in. imię, nazwisko, PESEL, stan cywilny, nazwę urzędu skarbowego, w którym rozlicza się dana osoba). Część danych, którymi dysponuje Bank, zostanie zaczytanych z systemu Banku
    w sposób automatyczny
   2. przygotuj dokumenty w wersji elektronicznej, które potwierdzają dochody rodziny, niepełnosprawność lub sytuację formalno-prawną rodziny. Zakres dokumentów dołączany do wniosku jest uzależniony od indywidualnej sytuacji wnioskującego
   3. upewnij się jaki urząd w Twojej gminie będzie rozpatrywał wnioski Rodzina 500 plus obejmujące Twoje miejsce zamieszkania
   4. przygotuj adres e-mail, na który otrzymasz Urzędowe Potwierdzenie Odbioru (UPO) będące Urzędowym Poświadczeniem Przedłożenia (UPP) wniosku Rodzina 500+
  2. Zaloguj się do serwisu internetowego  iB@nk.
  3. Znajdź wniosek Rodzina 500 plus.
  4. Wypełnij dane we wniosku podążając za instrukcjami na ekranie.
   Pamiętaj, aby do listy członków rodziny dodać dane swojego PIERWSZEGO dziecka, nawet jeśli wypełniasz wniosek jedynie na drugie i kolejne dziecko oraz dane swojego współmałżonka/-i (partnera/-ki) wraz z numerem PESEL.
  5. Dołącz załączniki do wniosku, o ile będą one wymagane.
  6. Zatwierdź i zakończ wniosek. Jeśli wskazałeś inny numer rachunku do wypłaty świadczenia, niż konto w Banku NBS, wymagane będzie podanie hasła jednorazowego używanego do zatwierdzania operacji w innym Banku.
  7. Pobierz i zapisz w bezpiecznej lokalizacji potwierdzenia złożenia wniosku oraz kopię wypełnionego wniosku. To jedyny moment, kiedy będzie możliwe pobranie kopii wniosku złożonego za pośrednictwem Banku.
  8. Po przekazaniu przez Bank wniosku do właściwego organu prowadzącego w gminie, na adres e-mail podany we wniosku otrzymasz Urzędowe Poświadczenie Przedłożenia (UPP) będące Urzędowym Potwierdzeniem Odbioru (UPO) wniosku Rodzina 500 plus.
   Wiadomość e-mail z UPO/UPP o tytule „UPO/UPP wniosek SW-1 nr <identyfikator dokumentu>” otrzymasz z adresu e-mail: upo500plus@mrpips.gov.pl.

  Od momentu otrzymania UPO na adres e-mail, który wskazałeś we wniosku Rodzina 500 plus, wszelkie pytania i obsługę wniosku Rodzina 500 plus przejmuje dedykowany organ prowadzący w gminie (np. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej). W razie pytań o wniosek Rodzina 500 plus prosimy o kontakt bezpośrednio z danym organem prowadzącym, który obejmuje Twoje miejsce zamieszkania.

  3. Jaka jest odpowiedzialność Banku za składanie przez klienta wniosku Rodzina 500 plus przy pomocy serwisu bankowości internetowej  iB@nk nowa wersja?

  Bank odpowiada tylko za przesłanie wniosku do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za procesowanie wniosku przez Ministerstwo oraz za przyznanie bądź odmowę wypłaty świadczenia.

  4. Gdzie złożyć wniosek Rodzina 500 plus?

  Wniosek możesz złożyć przez internet:

  • w serwisie internetowym Banku NBS -  iB@nk nowa wersja
  • przez platformę ePUAP
  • przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS-u
  • w serwisie Emp@tia, Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
  • w serwisach internetowych wybranych banków w Polsce

  Wniosek Rodzina 500 plus możesz złożyć również pocztowo lub osobiście w miejscach wskazanych przez organ prowadzący w gminie (np. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej), któremu podlegasz ze względu na miejsce zamieszkania.
  Wniosku Rodzina 500 plus nie można złożyć w oddziale Banku ani przez infolinię Banku.

  5. Czy muszę być klientem Banku NBS, aby złożyć wniosek Rodzina 500 plus za pośrednictwem tego Banku?

  Tak. Elektroniczne wnioski Rodzina 500 plus dostępne są w Banku NBS jedynie dla osób, które są klientami Banku i mają dostęp do serwisu internetowego  iB@nk nowa wersja.

  6. Skąd mam wiedzieć, do jakiego organu prowadzącego w gminie skierować wniosek?

  Zwróć się do gminy, w której mieszkasz, o taką informację.

  7. Jakie konto podać we wniosku Rodzina 500 plus do wypłaty świadczeń?

  Jeśli składasz wniosek w serwisie internetowym  iB@nk nowa wersja, najwygodniej będzie Ci wskazać konto w Banku NBS. Możesz wskazać dowolne konto bankowe, na które chcesz otrzymywać świadczenia na swoje dzieci. Pieniądze możesz również odbierać w formie innej niż przelew na konto – w celu uzyskania informacji, jaka forma wypłaty w przypadku braku konta będzie dostępna w Twojej gminie, skontaktuj się z organem prowadzącym w Twojej gminie.

  8. Czy mogę podać we wniosku Rodzina 500 plus konto dziecka do wypłaty świadczeń?

  Wnioskujący może wskazać dowolne konto, na które będą przekazywane środki. Trzeba jednak pamiętać o tym, że podaje się wyłącznie jeden numer konta do otrzymania świadczeń na wszystkie dzieci.
  Należy pamiętać, że dziecko do 13. roku życia nie może dokonywać czynności prawnych związanych z posiadaniem konta. Zatem nawet jeśli dziecko posiada talentKonto dla dzieci do 13. roku życia i rodzic chce na nie przekazywać świadczenia z Programu Rodzina 500 plus, to rodzic w zakresie określonym prawem dysponuje rachunkiem dziecka.

  9. Czy po wysłaniu wniosku Rodzina 500 plus przez serwis bankowości internetowej  iB@nk, będzie można go modyfikować?

  Nie ma takiej możliwości. Jeśli chcesz zmodyfikować/uzupełnić wniosek udaj się do organu prowadzącego w Twojej gminie, który wskazałeś we wniosku.

  10. Kto składa wniosek Rodzina 500 plus. Czy wniosek składa jeden rodzic, czy oboje?

  Wniosek składa jeden z rodziców. Nie jest ważny stan cywilny rodziców, wsparcie dostaną wszystkie rodziny — zarówno te, w których rodzice żyją w związku małżeńskim albo związku nieformalnym, jak również te, w których jeden z rodziców samotnie wychowuje dzieci.

  Jeśli rodzice są po rozwodzie — wniosek składa ten rodzic, z którym dziecko zamieszkuje. Jeśli dziecko zamieszkuje z obydwojgiem rodziców, wniosek składa rodzic, który faktycznie opiekuje się dzieckiem. Jeśli rodzice dzielą się opieką nad dzieckiem zgodnie z planem wychowawczym (na podstawie orzeczenia sądu ustanawiającego opiekę naprzemienną) — oboje mogą złożyć wniosek. Dostaną wsparcie proporcjonalnie do wymiaru opieki. Szczegóły znajdują się na stronie: Rodzina500plus.gov.pl.

  11. Nie mogę dodać załączników do wniosku Rodzina 500 plus. Co robić?

  Do wniosku o świadczenie wychowawcze w ramach Programu Rodzina 500 plus można dodać załączniki
  o określonych parametrach:

  • format załączników to JPG, PNG lub PDF
  • maksymalna liczba załączników: 7 sztuk
  • maksymalna wielkość pojedynczego załącznika: 500 KB
  • maksymalna łączna wielkość wszystkich załączników: 3,5 MB
  • nazwy załączników nie mogą zawierać znaków polskich, specjalnych i spacji oraz muszą być unikalne w ramach jednego wniosku

  Jeśli występują inne problemy przy dodawaniu załączników do wniosku Rodzina 500 plus niż wymienione powyżej, prosimy o kontakt z infolinią Banku.

  12. Skąd będę wiedzieć, że dostałem UPO/UPP z wiarygodnego źródła?

  Wiadomość e-mail z UPO o tytule „UPO/UPP wniosek SW-1 nr <identyfikator dokumentu>” otrzymasz z następującego adresu e-mail: upo500plus@mrpips.gov.pl.

  13. Kto decyduje o przyznaniu mi świadczenia w ramach programu Rodzina 500 plus?
  Jaka jest rola Banku w tym procesie?

  Decyzję o przyznaniu świadczenia podejmuje organ prowadzący w Twojej gminie, po wcześniejszej analizie wniosku.

  Rola Banku ogranicza się do weryfikacji tożsamość wnioskującego i umożliwia swoim klientom złożenie wniosku Rodzina 500 plus w systemie bankowości internetowej  iB@nk nowa wersja.

  Bank nie dokonuje weryfikacji formalnej i merytorycznej danych podanych we wniosku oraz załączników i nie posiada informacji dotyczących dalszej obsługi wniosku obsługiwanego przez wybrany organ prowadzący. Bank usuwa wniosek oraz załączniki bezpowrotnie po wysłaniu wniosku do systemu Emp@tia.

  14. Czy do przyznania świadczenia w ramach programu Rodzina 500 plus brane są pod uwagę moje dane, którymi dysponuje Bank?

  Bank pomaga Ci w wypełnianiu wniosku Rodzina 500 plus podstawiając niektóre Twoje dane osobowe, tj.: imię, nazwisko, PESEL oraz numer konta w Banku NBS, który będziesz mógł wskazać jako rachunek, na który będą przekazywane świadczenia z Programu Rodzina 500 plus. Masz obowiązek zweryfikowania danych zawartych we wniosku przed jego wysłaniem.
  Bank nie przekazuje w ramach wniosku Rodzina 500 plus żadnych informacji o Twoich kontach, kartach, kredytach czy oszczędnościach, jakie wnioskujący ma w Banku.

  15. Czy Bank przekazuje do organu przyznającego świadczenia w ramach Programu Rodzina 500 plus moje dane?

  Bank pomaga Ci w wypełnianiu wniosku Rodzina 500 plus podstawiając niektóre Twoje dane osobowe, jak imię, nazwisko, PESEL oraz numer konta w Banku NBS. Bank przekazuje je w formularzu do organu przyznającego świadczenia po zatwierdzeniu przez Ciebie wysłania wniosku. Bank przesyła również numer Twojego konta, o ile wskażesz go jako rachunek, na który będą przekazywane świadczenia z Programu Rodzina 500 plus.

  16. Na jakiej podstawie Bank umożliwia przesyłanie wniosków o świadczenia 500 plus?

  Bank NBS zawarł z Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, porozumienie dotyczące składania wniosków w Programie Rodzina 500 plus w serwisach bankowości internetowej.

  17. Czy świadczenie może być przyznane w innej wysokości niż 500 zł?

  Jest to uzależnione od indywidualnej sytuacji wnioskującego.
  Więcej informacji dostępnych jest na stronie: Rodzina500plus.gov.pl.

  18. Czym się różni potwierdzenie złożenia wniosku, które mogę pobrać z serwisu internetowego  iB@nk nowa wersja od Urzędowego Potwierdzenia Odbioru (UPO)/ Urzędowego Poświadczenia Przedłożenia (UPP)?

  Potwierdzenie złożenia wniosku jest wystawiane przez Bank w serwisie internetowym  iB@nk nowa wersja po wypełnieniu wniosku Rodzina 500 plus. Potwierdza ono, że Bank przesłał wniosek do systemu Emp@tia, prowadzonego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, który przekazuje go do Organu prowadzącego w gminie.

  Potwierdzenie odbioru wniosku może mieć kilka statusów:

  • przetwarzany - oznacza to, że Bank jest w trakcie przekazywania wniosku do systemu Emp@tia,
  • dostarczony - oznacza to, że wniosek został przekazany do systemu Emp@tia i dalsza obsługa wniosku leży w gestii organu prowadzącego w gminie, który został wskazany we wniosku przez wnioskującego,
  • błąd dostarczenia - oznacza to, że wniosek nie został przekazany do systemu Emp@tia i należy ponownie wypełnić wniosek.

  Urzędowe Potwierdzenie Przedłożenia (UPP), będące Urzędowym Potwierdzeniem Odbioru (UPO) wniosku Rodzina 500 plus, otrzymasz na adres e-mail podany we wniosku w momencie, gdy wniosek zostanie zarejestrowany w systemie Emp@tia.

  Otrzymanie potwierdzenia wniosku z Banku oraz UPO nie gwarantuje, że otrzymasz świadczenia pieniężne
  w ramach Programu Rodzina 500 plus, a jedynie, że wniosek został przyjęty do rozpoznania.

  Każdy wniosek Rodzina 500 plus jest analizowany przez organ prowadzący w gminie indywidualnie pod kątem tego, czy spełnione są warunki ustawowe do przyznania świadczenia wychowawczego w ramach Programu Rodzina 500 plus, a organ prowadzącym w gminie może, kontaktując się z wnioskodawcą pisemnie, wymagać dostarczenia dodatkowych wyjaśnień lub dokumentów.

  UWAGA! Przyznanie lub odmowa przyznania świadczenia wychowawczego, na podstawie złożonego wniosku, odbywa się w drodze decyzji administracyjnej wydawanej przez organ prowadzący w gminie. Od takiej decyzji wnioskodawcy przysługuje odwołanie w terminie i trybie wskazanym w pouczeniu otrzymanej decyzji.

  19. Jakie dane zawiera potwierdzenie złożenie wniosku Rodzina 500 plus?

  1. STATUS WNIOSKU - status pobrany z systemu Emp@tia
  2. IDENTYFIKATOR WNIOSKU - zawiera unikalny numer wniosku
  3. DATA ZŁOŻENIA WNIOSKU - data złożenia wniosku w systemie Banku
  4. IMIĘ - dane osoby wnioskującej
  5. NAZWISKO - dane osoby wnioskującej
  6. PESEL - dane osoby wnioskującej
  7. NAZWA NADAWCY WNIOSKU – zawiera informacje o instytucji: Bank
  8. NAZWA/KOD OGRANU PROWADZĄCEGO – nazwa/kod organu prowadzącego w gminie
  9. KOD DOKUMENTU
  10. WERSJA DOKUMENTU

  20. Kiedy i skąd mogę pobrać potwierdzenie złożenia wniosku Rodzina 500 plus wystawiane przez Bank?

  Potwierdzenie złożenia wniosku Rodzina 500 plus możesz pobrać od razu po złożeniu wniosku w serwisie internetowym  iB@nk nowa wersja. W momencie przekazania wniosku do systemu Emp@tia, wszelkie pytania i obsługę wniosku o świadczenie wychowawcze w ramach Programu Rodzina 500 plus przejmują Organy prowadzące w gminie, którym podlega wnioskujący o świadczenie.
  Pamiętaj po wysłaniu wniosku bezpośrednio do systemu Emp@tia, Bank usuwa bezpowrotnie wniosek oraz załączniki.

  21. Czy i jak mogę pobrać kopię wypełnionego wniosku Rodzina 500 plus?

  Kopię wypełnionego wniosku Rodzina 500 plus możesz pobrać tylko 1 raz, po wysłaniu wniosku Rodzina 500 plus za pośrednictwem serwisu internetowego  iB@nk nowa wersja. Zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania administracyjnego potwierdzeniem wniesienia wniosku do organu właściwego (Gmina/MOPS) ze względu na miejsce zamieszkania Klienta.
  Jeśli nie udało Ci się wydrukować wypełnionego wniosku z systemu bankowości internetowej  iB@nk nowa wersja, udaj się do organu prowadzącego właściwego (Gmina/MOPS) w gminie, któremu podlegasz i poproś o kopię wniosku.

  22. Jakie statusy może mieć wniosek Rodzina 500 plus na potwierdzeniu złożenia wniosku Rodzina 500 plus?

  Na potwierdzeniu wniosek Rodzina 500 plus składany w serwisie bankowości internetowej  iB@nk nowa wersja może mieć następujące statusy:

  • przetwarzany - oznacza to, że Bank jest w trakcie przekazywania wniosku do systemu Emp@tia,
  • dostarczony - oznacza to, że wniosek został przekazany do systemu Emp@tia i dalsza obsługa wniosku leży w gestii Organu prowadzącego w gminie, który został wskazany we wniosku przez wnioskującego,
  • błąd dostarczenia - oznacza to, że wniosek nie został przekazany do systemu Emp@tia i należy ponownie wypełnić wniosek.

  23. Dlaczego Bank nie chce mnie informować o statusie wniosku Rodzina 500 plus?

  Bank NBS umożliwia złożenie wniosku Rodzina 500 plus i wysłanie go z serwisu bankowości internetowej do organu prowadzącego w gminie. Ze względu na to, że banki nie mogą przechowywać danych z wniosku Rodzina 500 plus, nie mają one możliwości informowania o statusie wniosku po przesłaniu go do Organu prowadzącego w gminie. W razie pytań o wniosek Rodzina 500 plus prosimy o kontakt bezpośrednio z danym Organem prowadzącym w Twojej gminie.

  24. Czy Bank NBS przyjmuje reklamacje dotyczące wniosków o świadczenie „Rodzina 500 plus”?

  Bank NBS odpowiada za możliwość udostępnienia Klientom w serwisie bankowości internetowej wniosku Rodzina 500 plus oraz za poprawne przekazanie go do systemu Emp@tia, który potem przekazuje go do organu prowadzącego w danej gminie.

  Jako dowód przekazania wniosku do systemu Emp@tia Bank wystawia w serwisie internetowym potwierdzenie wysłania wniosku. Zatem Bank może odpowiadać na reklamacje związane wyłącznie z przekazaniem wniosku do systemu Emp@tia.

  Jak tylko otrzymasz Urzędowe Poświadczenie Przedłożenia (UPP)/Urzędowe Poświadczenie Odbioru wniosku (UPO) na adres e-mail, który wskazałeś we wniosku Rodzina 500 plus, wszelkie pytania i obsługę wniosku Rodzina 500 plus przejmuje dedykowany organ prowadzący w gminie (np. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej). W razie reklamacji złożonej w związku z wnioskiem Rodzina 500 plus prosimy o kontakt bezp/śreDnin z danym organem prowadzącym, który obejmuje Twoje miejsce zamieszkania.

  25. Jak zorientuję się, że źle wypełniłem wniosek Rodzina 500 plus?

  Bank NBS odpowiedzialny jest za potwierdzenie Twojej tożsamości we wniosku Rodzina 500 plus, ale nie weryfikuje merytorycznie danych i załączników, jakie dołączyłeś do wniosku. Potwierdzenie wysłania wniosku, jakie wyświetla Ci się w systemie bankowości internetowej  iB@nk nowa wersja oraz UPP/UPO, które otrzymujesz na adres mailowy, potwierdzają formalne wysłanie wniosku Rodzina 500 plus, ale nie jego poprawność. Jeśli wypełniłeś błędnie wniosek Rodzina 500 plus otrzymasz listowną prośbę od organu właściwego w gminie o korektę wniosku/uzupełnienie informacji/ dokumentów.

  26. Urodziło mi się kolejne dziecko. Jak złożyć wniosek o świadczenie wychowawcze Rodzina 500 plus za pośrednictwem Banku NBS?

  Nie ma możliwości korekty/aktualizacji wniosku Rodzina 500 plus złożonego już za pośrednictwem Banku. Jeśli sytuacja w Twojej rodzinie uległa zmianie, skontaktuj się niezwłocznie z Organem prowadzącym w Twojej gminie.

  Jeśli jednak chcesz ubiegać się o świadczenie wychowawcze na dziecko, na które dotychczas nie złożyłeś wniosku, np. na nowonarodzone dziecko, możesz za pośrednictwem serwisu bankowości internetowej  iB@nk nowa wersja, złożyć kolejny wniosek na kolejne dziecko.

  27. Moje dziecko przestało się kwalifikować do wypłaty świadczeń z programu rodzina 500 plus. Jak złożyć korektę / aktualizację wniosku Rodzina 500 plus za pośrednictwem Banku NBS?

  Nie ma możliwości korekty/aktualizacji wniosku Rodzina 500 plus za pośrednictwem Banku. Jeśli sytuacja w Twojej rodzinie uległa zmianie, skontaktuj się niezwłocznie z organem prowadzącym w Twojej gminie.

  28. Jakie podmioty biorą udział w obsłudze wniosku Rodzina 500 plus składanego za pośrednictwem Banku NBS? Jaką rolę ma Bank, system Emp@tia i organ prowadzący w gminie?

  • Bank NBS weryfikuje tożsamość wnioskującego i umożliwia swoim klientom złożenie wniosku Rodzina 500 plus w systemie internetowym  iB@nk nowa wersja. Złożenie wniosku w oddziale lub za pośrednictwem konsultanta infolinii nie jest możliwe.
   Bank umożliwia pobranie wypełnionego wniosku Rodzina 500 plus TYLKO bezpośrednio po złożeniu wniosku. Bank nie dokonuje weryfikacji formalnej i merytorycznej danych podanych we wniosku oraz załączników i nie posiada informacji dotyczących dalszej obsługi wniosku obsługiwanego przez wybrany organ prowadzący. Bank usuwa wniosek oraz załączniki bezpowrotnie po wysłaniu wniosku do systemu Emp@tia.
  • System Emp@tia to system informatyczny Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej dla służb zabezpieczenia społecznego, który jest odpowiedzialny za przekazanie wniosku Rodzina 500 plus z Banku do obsługi przez wybrany organ prowadzący w gminie. System Emp@tia wysyła wnioskującemu UPO/UPP na adres e-mail podany we wniosku.
  • Organ prowadzący w gminie / Organ właściwy to jednostka wskazana do obsługi wniosków o świadczenie wychowawcze w ramach Programu Rodzina 500 plus (np. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej). Organ prowadzący w gminie wybierasz ze względu na miejsce swojego zamieszkania.

  29. Z kim mogę się skontaktować w sprawie Programu Rodzina 500 plus?

  Kontaktuj się przede wszystkim z Organem prowadzącym postępowanie w gminie, w której mieszkasz – to jest organ, który będzie rozpatrywał Twój wniosek, wydawał decyzję administracyjną w Twojej sprawie i wypłacał świadczenie w przypadku decyzji pozytywnej.

  Numery infolinii, które zlokalizowane są w każdym województwie:

  • Dolnośląskie: (71) 340 60 11, (71) 340 61 17
  • Kujawsko-Pomorskie: 800 500 112
  • Lubelskie: (81) 742 42 40
  • Lubuskie: (95) 711 55 00
  • Łódzkie: (42) 664 20 20, (42) 664 20 12
  • Małopolskie: (12) 392 15 83, (12) 392 15 85
  • Mazowieckie: (22) 695 71 22
  • Opolskie: (77) 452 45 00
  • Podkarpackie: 800 100 990
  • Podlaskie: (85) 743 94 99
  • Pomorskie: (58) 307 71 28, (58) 307 75 28, (58) 307 75 78
  • Śląskie: (32) 207 70 05
  • Świętokrzyskie: (41) 342 16 35, (41) 342 12 05
  • Warmińsko-Mazurskie: (55) 237 45 94
  • Wielkopolskie: (61) 854 11 77
  • Zachodnio-pomorskie : (91) 430 34 25

  W Ministerstwie Rodziny Pracy i Polityki Społecznej infolinia działa pod numerem (22) 529 06 68.

  30. Mam błąd we wniosku Rodzina 500 plus. Czy Bank może go wycofać i nie wysyłać do obsługi?

  Nie ma możliwości korekty/aktualizacji już złożonego wniosku Rodzina 500 plus za pośrednictwem Banku. Możesz jednak wysłać poprzez Bank kolejny wniosek już prawidłowo wypełniony.
  Jeśli masz wątpliwości, czy Twój wniosek nie zawiera błędów prosimy, skontaktuj się niezwłocznie z organem prowadzącym w Twojej gminie, który zaznaczyłeś składając wniosek aby ustalić, czy nie zawiera on błędów/ jest kompletny.

   

   
   
  O Programie

  O Programie

  Program Rodzina 500+
  to systemowe wsparcie polskich rodzin. Zgodnie z programem, z pomocy państwa w wychowaniu dzieci skorzystają rodzice oraz opiekunowie dzieci w wieku do ukończenia 18. roku życia. Rodzina z dwojgiem niepełnoletnich dzieci będzie mogła otrzymać 500 zł na drugie dziecko niezależnie od dochodu. W przypadku rodzin z przeciętnym miesięcznym dochodem poniżej 800 zł netto na osobę rodzina otrzyma wsparcie także na pierwsze dziecko w wieku do ukończenia 18. roku życia (pierwsze dziecko to najstarsze lub jedyne dziecko w rodzinie w wieku do ukończenia 18. roku życia).

  Dla rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym kryterium dochodowe jest wyższe i wynosi 1200 zł netto.
   

  Rola Banku

  Nadsański Bank Spółdzielczy umożliwi Ci złożenie Wniosku Rodzina 500+ online w systemie iB@nk.
  W odpowiedniej sekcji dedykowanej specjalnie dla powyższego Programu. 
     
  Złożenie wniosku w Oddziale lub za pośrednictwem konsultanta infolinii nie będzie możliwe.    

  •  Wysłany Wniosek Rodzina 500+ możesz pobrać tylko raz, od razu po jego wysłaniu, w ramach tej samej sesji logowania.     

  •  Bank nie dokonuje weryfikacji formalnej i merytorycznej danych podanych we wniosku oraz załączników i nie posiada informacji dotyczących dalszej obsługi wniosku obsługiwanego przez wybrany Organ prowadzący w gminie, po tym jak wniosek zostanie przekazany do tego Organu. Wniosek oraz załączniki są usuwane z serwerów Banku bezpowrotnie po wysłaniu do systemu informatycznego Emp@tia.
   

  Proces otrzymania świadczenia

  Nadsański Bank Spółdzielczy:

   •  Wypełniasz Wniosek Rodzina 500+ online w systemie iB@nk

  Emp@tia, Centralny System Informatyczny Zabezpieczenia Społecznego:

  •  na wskazany we wniosku adres e-mail otrzymujesz z systemy Emp@tia Urzędowe Potwierdzenie Odbioru (UPO) swojego wniosku.    

  Organ prowadzący w gminie, np. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej:

  •  po rozpatrzeniu wniosku i przyznaniu w formie decyzji administracyjnej świadczenia wychowawczego, otrzymujesz, co miesiąc wypłatę świadczenia wychowawczego w ramach Programu Rodzina 500+.

   Informacje o programie Rodzina 500+ są dostępne na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej   https://www.rodzina500plus.gov.pl/
   

   

   
  Jak wypełnić Wniosek Rodzina 500+

  Wniosek Rodzina 500+ w systemie iB@nk

  •  Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego Rodzina 500+ znajdziesz po zalogowaniu się do systemu bankowości internetowej iB@nk

  •  Wniosek składasz w swoim imieniu, logując się do systemu iB@nk nowa wersja

  •  Nie masz możliwości złożenia wniosku w imieniu innej osoby.   

  •  Przed wypełnieniem wniosku zapoznaj się z Informacjami o programie Rodzina 500+ na stronie Ministerstwa Rodziny,   Pracy i Polityki Społecznej https://www.rodzina500plus.gov.pl/

  •  Jeżeli do wniosku załączasz wymagane dokumenty, to przygotuj wcześniej ich skany (dopuszczalne formaty załączników: PNG, JPG lub PDF).   

  •  Jeżeli wypełniasz Wniosek Rodzina 500+ także na pierwsze dziecko (pierwsze dziecko to najstarsze lub jedyne w rodzinie dziecko w wieku do ukończenia 18. roku życia), przygotuj skany oświadczeń o dochodach wszystkich członków rodziny.

  W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących wypełnienia wniosku, zapoznaj się z Informacjami o programie Rodzina 500+ na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej https://www.rodzina500plus.gov.pl/ lub skontaktuj się z Organem prowadzącym w gminie, np. MOPS, który będzie rozpatrywał wniosek i na jego podstawie rozstrzygał, czy przysługuje świadczenie wychowawcze.

  Informacje dotyczące statusu prezentowanego w potwierdzeniu wysłania wniosku: 

          „Przetwarzany” – trwa przesyłanie wniosku do systemu Emp@tia
          „Dostarczony” – wniosek został przesłany do systemu Emp@tia
          „Błąd dostarczenia” – wniosek nie został dostarczony do systemu Emp@tia. Wyślij wniosek jeszcze raz

      Informacje dotyczące załączników:

          Maksymalna liczba załączników: 7 sztuk
          Maksymalna wielkość pojedynczego załącznika: 500 KB
          Maksymalna łączna wielkość wszystkich załączników: 3,5 MB
          Nazwy załączników nie mogą zawierać znaków polskich, specjalnych i spacji oraz muszą być unikalne w ramach jednego wniosku
          Formaty załączników: PNG, JPG lub PDF
   

  Co przygotować przed złożeniem Wniosku?

  ·         skan dokumentów, które dotyczą adopcji dziecka — jeśli jesteś rodzicem adoptowanego dziecka,
  ·         skan prawomocnego orzeczenia sądu o rozwodzie albo separacji — jeśli jesteś po rozwodzie albo separacji,
  ·         skan orzeczenia sądu opiekuńczego o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka — jeśli jesteś opiekunem prawnym dziecka,
  ·         skan karty pobytu — jeśli jesteś cudzoziemcem,
  ·         skan zezwolenia na pobyt czasowy w związku z pracą w zawodzie, który wymaga wysokich kwalifikacji — jeśli jesteś cudzoziemcem i nie jesteś obywatelem Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo Szwajcarii.

  Urząd gminy, miasta albo ośrodek pomocy społecznej może uzyskać podstawowe dane o dochodach twojej rodziny od Urzędu Skarbowego. Może jednak poprosić o dostarczenie dodatkowych dokumentów.

  Jeśli jednak chcesz od razu dołączyć do Wniosku dodatkowe dokumenty, przygotuj na przykład:
  ·         skan oświadczenia o wielkości gospodarstwa rolnego- otwórz plik w nowym oknie — jeśli jesteś rolnikiem,
  ·         skan zaświadczenia lub oświadczenia o wysokości dochodu, który nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych- otwórz plik w nowym oknie — jeśli masz taki dochód. Na przykład dostajesz alimenty, stypendium szkolne lub socjalne.
  ·         skan oświadczenia o twoich dochodach- otwórz plik w nowym oknie — jeśli podlegasz przepisom o zryczałtowanym podatku dochodowym,
  ·         skan oświadczenia albo innego dokumentu, który potwierdza utratę albo uzyskanie przez ciebie dochodu — jeśli twoja sytuacja dochodowa się zmieniła


  Zapraszamy do zapoznania się z przygotowanym przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej informatorem, w którym krok po kroku wyjaśnione jest jak uniknąć błędów przy wypełnianiu wniosku o „Rodzina 500 plus”.

  Kliknij na obrazek i przejdź do informatora.

  Rodzina_500_plus.jpg

   
  Obsługa wniosku

  1. W Nadsańskim Banku Spółdzielczym wypełniasz Wniosek Rodzina 500+ online w systemie iB@nk nowa wersja

  Krok 1: Jeżeli wypełniasz Wniosek Rodzina 500+ także na pierwsze dziecko (pierwsze dziecko to najstarsze lub jedyne dziecko w rodzinie w wieku do ukończenia 18. roku życia), przygotuj skany oświadczeń o dochodach wszystkich członków rodziny oraz pozostałych wymaganych oświadczeń.

  Krok 2:  Zaloguj się do systemu iB@nk i przejdź do Wniosku Rodzina 500+ .     

  Krok 3: Wysłany wniosek możesz pobrać po jego wypełnieniu.

  Krok 4: Obsługa wniosku przez Bank jest zakończona. Twój wniosek zostaje przekierowany do państwowego systemu informatycznego Emp@tia.

  Pamiętaj:

  •  Jeśli Twojej gminy nie ma na liście w systemie iB@nk nowa wersja złóż Wniosek Rodzina 500+ osobiście w urzędzie miasta/gminy właściwym dla Twojego miejsca zamieszkania lub online w systemie iB@nk  w późniejszym terminie. Brak gminy na liście w iB@nk oznacza, że gmina ta nie została jeszcze podłączona do Centralnego Systemu Informatycznego Zabezpieczenia Społecznego utworzonego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.  W przypadku pytań dotyczących terminu przyłączenia przypisanego Ci Organu gminy do wspomnianego systemu, skontaktuj się z osobiście lub telefonicznie z urzędem miasta/gminy.   
   

  •  Czas trwania sesji online w systemie iB@nk ze względów bezpieczeństwa jest ograniczony. Jeżeli przerwiesz wypełnianie wniosku na czas 10 minut, nastąpi wylogowanie z systemu iB@nk , a zmiany wprowadzone we wniosku nie zostaną zapisane. 
    

  •  Poprawnie wypełniony wniosek online w systemie iB@nk będzie podpisany Twoim imieniem, nazwiskiem oraz numerem PESEL.     
   

  •  Urzędowe Potwierdzenie Odbioru (UPO) zostanie wysłane z systemu Emp@tia na adres e-mail podany we wniosku – zwróć uwagę na jego poprawność.   
   

  •  W potwierdzeniu złożenia wniosku zawarta są wszystkie informacje potrzebne do wyjaśnienia ewentualnych pytań lub wątpliwości związanych z obsługą wniosku przez system informatyczny Emp@tia lub wskazany przez Ciebie Organ prowadzący w gminie postępowanie w sprawie świadczenia.   
   

  •  Po dostarczeniu wszystkich danych do systemu informatycznego Emp@tia, Bank bezpowrotnie usuwa wszystkie podane we wniosku informacje. Rola Nadsańskiego Banku Spółdzielczego w tym procesie polega na udostępnieniu i wysłaniu wniosku poprzez system iB@nk  do Organu prowadzącego w gminie.    
   

  •  Bank nie dokonuje weryfikacji formalnej i merytorycznej danych podanych we wniosku oraz załączników i nie posiada informacji dotyczących wniosku obsługiwanego przez wybrany Organ gminy prowadzący postępowanie w sprawie świadczenia wychowawczego Rodzina 500+.


  2.  Emp@tia, system informatyczny dla służb zabezpieczenia społecznego: na wskazany we wniosku adres e-mail otrzymujesz od systemu Emp@tia, Urzędowe Potwierdzenie Odbioru (UPO) swojego wniosku.

  •  Urzędowe Potwierdzenie Odbioru (UPO) jest dla Ciebie potwierdzeniem, że złożony wniosek został prawidłowo przekazany do obsługi przez wybrany Organ prowadzący w gminie.
   

  •  Adres e-mail, z którego zostanie przesłane Urzędowe Potwierdzenie Odbioru (UPO) to: upo500plus@mrpips.gov.pl.
   

  •  Urzędowe Potwierdzenie Odbioru (UPO) zostanie wysłane na podany adres e-mail w ciągu 24 godzin od wypełnienia i wysłania wniosku w systemie iB@nk.
   

  •  Jeżeli w potwierdzeniu wysłania wniosku udostępnionym przez Bank w systemie iB@nk, wniosek ma status „Dostarczony”, ale na wskazany we wniosku adres e-mail nie zostało wysłane UPO, skontaktuj się ze wskazanym we wniosku Organem prowadzącym w gminie.


  3. Organ prowadzący w gminie, np. MOPS: po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku, tj. po przyznaniu świadczenia wychowawczego w drodze decyzji administracyjnej, Organ prowadzący w gminie będzie co miesiąc wypłacać świadczenie wychowawcze w ramach Programu Rodzina 500+.  

  •  Jeżeli na wskazany we wniosku adres e-mail zostało wysłane Urzędowe Potwierdzenie Odbioru (UPO) i chcesz sprawdzić dalszy status swojego wniosku, skontaktuj się bezpośrednio z wybranym Organem gminy prowadzącym postępowanie w sprawie świadczenia wychowawczego.  
   

  •  Po przekazaniu wypełnionego Wniosku Rodzina 500+ do Organu prowadzącego w gminie, ewentualne dodatkowe działania związane z obsługą wniosku będą załatwiane przez ten Organ w sposób tradycyjny, czyli w formie pisemnej.

   
  Obliczanie dochodu

  Chcesz skorzystać z programu Rodzina 500+, ale nie wiesz, jak obliczyć dochód na jedną osobę w twojej rodzinie?

  Informacja o usłudze:

  1. Sprawdź, kogo uwzględnić przy obliczaniu dochodu. Szczegóły znajdziesz w sekcji Kogo uwzględnić przy liczeniu dochodu.

  2. Dodaj do siebie wszystkie dochody, które twoja rodzina uzyskała w 2014 roku. Jeśli nie wiesz, co uznać za dochód, sprawdź to w sekcji Co uwzględnić przy liczeniu dochodu. Jeśli ktoś z twojej rodziny stracił dochód w 2014, 2015 albo 2016 roku — nie uwzględniaj go w swoich obliczeniach. Od 2017 roku obliczaj dochód za poprzedni rok kalendarzowy — czyli w 2017 roku oblicz dochód za 2016 rok.

  3. Jeśli płacisz alimenty na kogoś spoza rodziny — odejmij ich kwotę od obliczonego dochodu.

  4. Podziel obliczony dochód przez 12 (liczba miesięcy).

  5. Podziel uzyskaną kwotę przez liczbę osób w twojej rodzinie. Jeśli twoja rodzina miała stałe dochody, to kwota, którą obliczysz, to właśnie „dochód na jedną osobę w rodzinie”.

  6. Jeśli w trakcie 2014 roku ty lub ktoś z twojej rodziny uzyskał dochód — podziel całość tego dochodu przez liczbę miesięcy, za które był osiągany i dodaj kwotę, którą uzyskasz do kwoty z punktu 4.  Szczegóły znajdziesz w sekcji Uzyskanie i utrata dochodu.

  7. Jeśli w trakcie 2015 albo 2016 roku ty lub ktoś z twojej rodziny uzyskał dochód — dodaj do kwoty z punktu 4. wynagrodzenie za miesiąc po miesiącu, w którym ta osoba zaczęła uzyskiwać ten dochód. Na przykład matka dziecka dostała pracę w lutym 2016 roku, więc dodaj jej wynagrodzenie netto z marca 2016 roku.

  Kogo uwzględnić przy liczeniu dochodu


  Jeśli jesteś rodzicem albo opiekunem faktycznym dziecka uwzględnij:

  - siebie i swojego małżonka — jeśli jesteś w związku małżeńskim,
  - siebie i drugiego rodzica, z którym wychowujesz co najmniej jedno wspólne dziecko — jeśli jesteś w związku nieformalnym,
  - tylko siebie — jeśli samotnie wychowujesz dziecko,
  - dzieci, które są na utrzymaniu tych osób i z nimi mieszkają oraz:
  - nie ukończyły 25 lat,
  - ukończyły 25 lat i mają orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności — jeśli przysługuje na nie świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy albo zasiłek dla opiekuna.

  Jeśli rodzice są po rozwodzie, w separacji albo w rozłączeniu i naprzemiennie opiekują się dzieckiem zgodnie z orzeczeniem sądu — oboje wliczają dziecko w skład swojej rodziny.

  Przy liczeniu dochodu NIE uwzględniaj dziecka:
  - którym opiekuje się opiekun prawny,
  - które wzięło ślub,
  - które ukończyło 18 lat i ma własne dziecko,
  - które jest w:
          # rodzinie zastępczej,
          # rodzinnym domu dziecka,
          # placówce opiekuńczo-wychowawczej,
          # regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej,
          # interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym,
  - które jest w instytucji, która zapewnia bezpłatne, pełne utrzymanie, czyli w:
          # młodzieżowym ośrodku wychowawczym,
          # schronisku dla nieletnich,
          # zakładzie poprawczym,
          # domu pomocy społecznej,
          # areszcie śledczym,
          # zakładzie karnym,
          # szkole wojskowej albo w innej szkole, która bezpłatnie zapewnia pełne utrzymanie.

  Co uwzględnić przy liczeniu dochodu


  - przychód wykazany w zeznaniu podatkowym PIT— na przykład przychód z pracy zarobkowej, emerytury albo renty. Odejmij od niego koszty uzyskania przychodu, podatek dochodowy oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. Potrzebne dane znajdziesz w swoim rocznym zeznaniu podatkowym, czyli w: PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39 i PIT-CFC,

  -deklarowany w oświadczeniu dochód z działalności, która jest opodatkowana za pomocą ryczałtu ewidencjonowanego albo karty podatkowej. Odejmij od niego podatek dochodowy i składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne,
     

  - inne dochody, które są zwolnione z podatku — na przykład:
          # alimenty na dzieci,
          # świadczenia z funduszu alimentacyjnego,
          # stypendia doktoranckie i habilitacyjne,
          # stypendia sportowe i socjalne dla uczniów i studentów,
          # dochody z gospodarstwa rolnego,
          # świadczenie rodzicielskie.

  Pełną listę tego typu dochodów znajdziesz w pouczeniu do oświadczenia, które wypełnia każda osoba, która je uzyskuje. Jeśli masz wątpliwości, czy masz uwzględnić któryś z dochodów swojej rodziny — skontaktuj się z urzędem gminy, miasta albo z ośrodkiem pomocy społecznej.

  Reklamacje

  Zgłaszanie reklamacji: reklamacje dotyczące Wniosku Rodzina 500+, w zależności od ich przedmiotu powinny być składane:

  •  w Nadsańskim Banku Spółdzielczym – jeżeli dotyczą dostępu i funkcjonowania systemu bankowości internetowej, etapu rejestracji wniosku w systemie iB@nk nowa wersja oraz jego wysłania;
   

  •  do Organu prowadzącego w gminie – jeżeli dotyczą obsługi złożonego wniosku po jego wysłaniu do Organu prowadzącego w gminie oraz wypłaty świadczenia wychowawczego.
   

  •  Rozpatrywanie reklamacji przez Bank: Nadsański Bank Spółdzielczy przyjmuje i rozpatruje reklamacje zgodnie z przyjętymi w Banku zasadami.
   

   
  Pytania i odpowiedzi

  1. Czy NBS umożliwia złożenie wniosku Rodzina 500 plus?

  Elektroniczne wnioski Rodzina 500 plus dostępne są w Banku NBS dla osób, które są Klientami Banku i mają dostęp do serwisu bankowości internetowej  iB@nk.

  2. Jak złożyć wniosek Rodzina 500 plus w Banku NBS?

  1. Zanim zaczniesz wypełniać wniosek:
   1. przygotuj dane osobowe swoje i osób zamieszkujących z Tobą
    w gospodarstwie domowym, w tym dzieci (m.in. imię, nazwisko, PESEL, stan cywilny, nazwę urzędu skarbowego, w którym rozlicza się dana osoba). Część danych, którymi dysponuje Bank, zostanie zaczytanych z systemu Banku
    w sposób automatyczny
   2. przygotuj dokumenty w wersji elektronicznej, które potwierdzają dochody rodziny, niepełnosprawność lub sytuację formalno-prawną rodziny. Zakres dokumentów dołączany do wniosku jest uzależniony od indywidualnej sytuacji wnioskującego
   3. upewnij się jaki urząd w Twojej gminie będzie rozpatrywał wnioski Rodzina 500 plus obejmujące Twoje miejsce zamieszkania
   4. przygotuj adres e-mail, na który otrzymasz Urzędowe Potwierdzenie Odbioru (UPO) będące Urzędowym Poświadczeniem Przedłożenia (UPP) wniosku Rodzina 500+
  2. Zaloguj się do serwisu internetowego  iB@nk.
  3. Znajdź wniosek Rodzina 500 plus.
  4. Wypełnij dane we wniosku podążając za instrukcjami na ekranie.
   Pamiętaj, aby do listy członków rodziny dodać dane swojego PIERWSZEGO dziecka, nawet jeśli wypełniasz wniosek jedynie na drugie i kolejne dziecko oraz dane swojego współmałżonka/-i (partnera/-ki) wraz z numerem PESEL.
  5. Dołącz załączniki do wniosku, o ile będą one wymagane.
  6. Zatwierdź i zakończ wniosek. Jeśli wskazałeś inny numer rachunku do wypłaty świadczenia, niż konto w Banku NBS, wymagane będzie podanie hasła jednorazowego używanego do zatwierdzania operacji w innym Banku.
  7. Pobierz i zapisz w bezpiecznej lokalizacji potwierdzenia złożenia wniosku oraz kopię wypełnionego wniosku. To jedyny moment, kiedy będzie możliwe pobranie kopii wniosku złożonego za pośrednictwem Banku.
  8. Po przekazaniu przez Bank wniosku do właściwego organu prowadzącego w gminie, na adres e-mail podany we wniosku otrzymasz Urzędowe Poświadczenie Przedłożenia (UPP) będące Urzędowym Potwierdzeniem Odbioru (UPO) wniosku Rodzina 500 plus.
   Wiadomość e-mail z UPO/UPP o tytule „UPO/UPP wniosek SW-1 nr <identyfikator dokumentu>” otrzymasz z adresu e-mail: upo500plus@mrpips.gov.pl.

  Od momentu otrzymania UPO na adres e-mail, który wskazałeś we wniosku Rodzina 500 plus, wszelkie pytania i obsługę wniosku Rodzina 500 plus przejmuje dedykowany organ prowadzący w gminie (np. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej). W razie pytań o wniosek Rodzina 500 plus prosimy o kontakt bezpośrednio z danym organem prowadzącym, który obejmuje Twoje miejsce zamieszkania.

  3. Jaka jest odpowiedzialność Banku za składanie przez klienta wniosku Rodzina 500 plus przy pomocy serwisu bankowości internetowej  iB@nk nowa wersja?

  Bank odpowiada tylko za przesłanie wniosku do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za procesowanie wniosku przez Ministerstwo oraz za przyznanie bądź odmowę wypłaty świadczenia.

  4. Gdzie złożyć wniosek Rodzina 500 plus?

  Wniosek możesz złożyć przez internet:

  • w serwisie internetowym Banku NBS -  iB@nk nowa wersja
  • przez platformę ePUAP
  • przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS-u
  • w serwisie Emp@tia, Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
  • w serwisach internetowych wybranych banków w Polsce

  Wniosek Rodzina 500 plus możesz złożyć również pocztowo lub osobiście w miejscach wskazanych przez organ prowadzący w gminie (np. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej), któremu podlegasz ze względu na miejsce zamieszkania.
  Wniosku Rodzina 500 plus nie można złożyć w oddziale Banku ani przez infolinię Banku.

  5. Czy muszę być klientem Banku NBS, aby złożyć wniosek Rodzina 500 plus za pośrednictwem tego Banku?

  Tak. Elektroniczne wnioski Rodzina 500 plus dostępne są w Banku NBS jedynie dla osób, które są klientami Banku i mają dostęp do serwisu internetowego  iB@nk nowa wersja.

  6. Skąd mam wiedzieć, do jakiego organu prowadzącego w gminie skierować wniosek?

  Zwróć się do gminy, w której mieszkasz, o taką informację.

  7. Jakie konto podać we wniosku Rodzina 500 plus do wypłaty świadczeń?

  Jeśli składasz wniosek w serwisie internetowym  iB@nk nowa wersja, najwygodniej będzie Ci wskazać konto w Banku NBS. Możesz wskazać dowolne konto bankowe, na które chcesz otrzymywać świadczenia na swoje dzieci. Pieniądze możesz również odbierać w formie innej niż przelew na konto – w celu uzyskania informacji, jaka forma wypłaty w przypadku braku konta będzie dostępna w Twojej gminie, skontaktuj się z organem prowadzącym w Twojej gminie.

  8. Czy mogę podać we wniosku Rodzina 500 plus konto dziecka do wypłaty świadczeń?

  Wnioskujący może wskazać dowolne konto, na które będą przekazywane środki. Trzeba jednak pamiętać o tym, że podaje się wyłącznie jeden numer konta do otrzymania świadczeń na wszystkie dzieci.
  Należy pamiętać, że dziecko do 13. roku życia nie może dokonywać czynności prawnych związanych z posiadaniem konta. Zatem nawet jeśli dziecko posiada talentKonto dla dzieci do 13. roku życia i rodzic chce na nie przekazywać świadczenia z Programu Rodzina 500 plus, to rodzic w zakresie określonym prawem dysponuje rachunkiem dziecka.

  9. Czy po wysłaniu wniosku Rodzina 500 plus przez serwis bankowości internetowej  iB@nk, będzie można go modyfikować?

  Nie ma takiej możliwości. Jeśli chcesz zmodyfikować/uzupełnić wniosek udaj się do organu prowadzącego w Twojej gminie, który wskazałeś we wniosku.

  10. Kto składa wniosek Rodzina 500 plus. Czy wniosek składa jeden rodzic, czy oboje?

  Wniosek składa jeden z rodziców. Nie jest ważny stan cywilny rodziców, wsparcie dostaną wszystkie rodziny — zarówno te, w których rodzice żyją w związku małżeńskim albo związku nieformalnym, jak również te, w których jeden z rodziców samotnie wychowuje dzieci.

  Jeśli rodzice są po rozwodzie — wniosek składa ten rodzic, z którym dziecko zamieszkuje. Jeśli dziecko zamieszkuje z obydwojgiem rodziców, wniosek składa rodzic, który faktycznie opiekuje się dzieckiem. Jeśli rodzice dzielą się opieką nad dzieckiem zgodnie z planem wychowawczym (na podstawie orzeczenia sądu ustanawiającego opiekę naprzemienną) — oboje mogą złożyć wniosek. Dostaną wsparcie proporcjonalnie do wymiaru opieki. Szczegóły znajdują się na stronie: Rodzina500plus.gov.pl.

  11. Nie mogę dodać załączników do wniosku Rodzina 500 plus. Co robić?

  Do wniosku o świadczenie wychowawcze w ramach Programu Rodzina 500 plus można dodać załączniki
  o określonych parametrach:

  • format załączników to JPG, PNG lub PDF
  • maksymalna liczba załączników: 7 sztuk
  • maksymalna wielkość pojedynczego załącznika: 500 KB
  • maksymalna łączna wielkość wszystkich załączników: 3,5 MB
  • nazwy załączników nie mogą zawierać znaków polskich, specjalnych i spacji oraz muszą być unikalne w ramach jednego wniosku

  Jeśli występują inne problemy przy dodawaniu załączników do wniosku Rodzina 500 plus niż wymienione powyżej, prosimy o kontakt z infolinią Banku.

  12. Skąd będę wiedzieć, że dostałem UPO/UPP z wiarygodnego źródła?

  Wiadomość e-mail z UPO o tytule „UPO/UPP wniosek SW-1 nr <identyfikator dokumentu>” otrzymasz z następującego adresu e-mail: upo500plus@mrpips.gov.pl.

  13. Kto decyduje o przyznaniu mi świadczenia w ramach programu Rodzina 500 plus?
  Jaka jest rola Banku w tym procesie?

  Decyzję o przyznaniu świadczenia podejmuje organ prowadzący w Twojej gminie, po wcześniejszej analizie wniosku.

  Rola Banku ogranicza się do weryfikacji tożsamość wnioskującego i umożliwia swoim klientom złożenie wniosku Rodzina 500 plus w systemie bankowości internetowej  iB@nk nowa wersja.

  Bank nie dokonuje weryfikacji formalnej i merytorycznej danych podanych we wniosku oraz załączników i nie posiada informacji dotyczących dalszej obsługi wniosku obsługiwanego przez wybrany organ prowadzący. Bank usuwa wniosek oraz załączniki bezpowrotnie po wysłaniu wniosku do systemu Emp@tia.

  14. Czy do przyznania świadczenia w ramach programu Rodzina 500 plus brane są pod uwagę moje dane, którymi dysponuje Bank?

  Bank pomaga Ci w wypełnianiu wniosku Rodzina 500 plus podstawiając niektóre Twoje dane osobowe, tj.: imię, nazwisko, PESEL oraz numer konta w Banku NBS, który będziesz mógł wskazać jako rachunek, na który będą przekazywane świadczenia z Programu Rodzina 500 plus. Masz obowiązek zweryfikowania danych zawartych we wniosku przed jego wysłaniem.
  Bank nie przekazuje w ramach wniosku Rodzina 500 plus żadnych informacji o Twoich kontach, kartach, kredytach czy oszczędnościach, jakie wnioskujący ma w Banku.

  15. Czy Bank przekazuje do organu przyznającego świadczenia w ramach Programu Rodzina 500 plus moje dane?

  Bank pomaga Ci w wypełnianiu wniosku Rodzina 500 plus podstawiając niektóre Twoje dane osobowe, jak imię, nazwisko, PESEL oraz numer konta w Banku NBS. Bank przekazuje je w formularzu do organu przyznającego świadczenia po zatwierdzeniu przez Ciebie wysłania wniosku. Bank przesyła również numer Twojego konta, o ile wskażesz go jako rachunek, na który będą przekazywane świadczenia z Programu Rodzina 500 plus.

  16. Na jakiej podstawie Bank umożliwia przesyłanie wniosków o świadczenia 500 plus?

  Bank NBS zawarł z Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, porozumienie dotyczące składania wniosków w Programie Rodzina 500 plus w serwisach bankowości internetowej.

  17. Czy świadczenie może być przyznane w innej wysokości niż 500 zł?

  Jest to uzależnione od indywidualnej sytuacji wnioskującego.
  Więcej informacji dostępnych jest na stronie: Rodzina500plus.gov.pl.

  18. Czym się różni potwierdzenie złożenia wniosku, które mogę pobrać z serwisu internetowego  iB@nk nowa wersja od Urzędowego Potwierdzenia Odbioru (UPO)/ Urzędowego Poświadczenia Przedłożenia (UPP)?

  Potwierdzenie złożenia wniosku jest wystawiane przez Bank w serwisie internetowym  iB@nk nowa wersja po wypełnieniu wniosku Rodzina 500 plus. Potwierdza ono, że Bank przesłał wniosek do systemu Emp@tia, prowadzonego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, który przekazuje go do Organu prowadzącego w gminie.

  Potwierdzenie odbioru wniosku może mieć kilka statusów:

  • przetwarzany - oznacza to, że Bank jest w trakcie przekazywania wniosku do systemu Emp@tia,
  • dostarczony - oznacza to, że wniosek został przekazany do systemu Emp@tia i dalsza obsługa wniosku leży w gestii organu prowadzącego w gminie, który został wskazany we wniosku przez wnioskującego,
  • błąd dostarczenia - oznacza to, że wniosek nie został przekazany do systemu Emp@tia i należy ponownie wypełnić wniosek.

  Urzędowe Potwierdzenie Przedłożenia (UPP), będące Urzędowym Potwierdzeniem Odbioru (UPO) wniosku Rodzina 500 plus, otrzymasz na adres e-mail podany we wniosku w momencie, gdy wniosek zostanie zarejestrowany w systemie Emp@tia.

  Otrzymanie potwierdzenia wniosku z Banku oraz UPO nie gwarantuje, że otrzymasz świadczenia pieniężne
  w ramach Programu Rodzina 500 plus, a jedynie, że wniosek został przyjęty do rozpoznania.

  Każdy wniosek Rodzina 500 plus jest analizowany przez organ prowadzący w gminie indywidualnie pod kątem tego, czy spełnione są warunki ustawowe do przyznania świadczenia wychowawczego w ramach Programu Rodzina 500 plus, a organ prowadzącym w gminie może, kontaktując się z wnioskodawcą pisemnie, wymagać dostarczenia dodatkowych wyjaśnień lub dokumentów.

  UWAGA! Przyznanie lub odmowa przyznania świadczenia wychowawczego, na podstawie złożonego wniosku, odbywa się w drodze decyzji administracyjnej wydawanej przez organ prowadzący w gminie. Od takiej decyzji wnioskodawcy przysługuje odwołanie w terminie i trybie wskazanym w pouczeniu otrzymanej decyzji.

  19. Jakie dane zawiera potwierdzenie złożenie wniosku Rodzina 500 plus?

  1. STATUS WNIOSKU - status pobrany z systemu Emp@tia
  2. IDENTYFIKATOR WNIOSKU - zawiera unikalny numer wniosku
  3. DATA ZŁOŻENIA WNIOSKU - data złożenia wniosku w systemie Banku
  4. IMIĘ - dane osoby wnioskującej
  5. NAZWISKO - dane osoby wnioskującej
  6. PESEL - dane osoby wnioskującej
  7. NAZWA NADAWCY WNIOSKU – zawiera informacje o instytucji: Bank
  8. NAZWA/KOD OGRANU PROWADZĄCEGO – nazwa/kod organu prowadzącego w gminie
  9. KOD DOKUMENTU
  10. WERSJA DOKUMENTU

  20. Kiedy i skąd mogę pobrać potwierdzenie złożenia wniosku Rodzina 500 plus wystawiane przez Bank?

  Potwierdzenie złożenia wniosku Rodzina 500 plus możesz pobrać od razu po złożeniu wniosku w serwisie internetowym  iB@nk nowa wersja. W momencie przekazania wniosku do systemu Emp@tia, wszelkie pytania i obsługę wniosku o świadczenie wychowawcze w ramach Programu Rodzina 500 plus przejmują Organy prowadzące w gminie, którym podlega wnioskujący o świadczenie.
  Pamiętaj po wysłaniu wniosku bezpośrednio do systemu Emp@tia, Bank usuwa bezpowrotnie wniosek oraz załączniki.

  21. Czy i jak mogę pobrać kopię wypełnionego wniosku Rodzina 500 plus?

  Kopię wypełnionego wniosku Rodzina 500 plus możesz pobrać tylko 1 raz, po wysłaniu wniosku Rodzina 500 plus za pośrednictwem serwisu internetowego  iB@nk nowa wersja. Zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania administracyjnego potwierdzeniem wniesienia wniosku do organu właściwego (Gmina/MOPS) ze względu na miejsce zamieszkania Klienta.
  Jeśli nie udało Ci się wydrukować wypełnionego wniosku z systemu bankowości internetowej  iB@nk nowa wersja, udaj się do organu prowadzącego właściwego (Gmina/MOPS) w gminie, któremu podlegasz i poproś o kopię wniosku.

  22. Jakie statusy może mieć wniosek Rodzina 500 plus na potwierdzeniu złożenia wniosku Rodzina 500 plus?

  Na potwierdzeniu wniosek Rodzina 500 plus składany w serwisie bankowości internetowej  iB@nk nowa wersja może mieć następujące statusy:

  • przetwarzany - oznacza to, że Bank jest w trakcie przekazywania wniosku do systemu Emp@tia,
  • dostarczony - oznacza to, że wniosek został przekazany do systemu Emp@tia i dalsza obsługa wniosku leży w gestii Organu prowadzącego w gminie, który został wskazany we wniosku przez wnioskującego,
  • błąd dostarczenia - oznacza to, że wniosek nie został przekazany do systemu Emp@tia i należy ponownie wypełnić wniosek.

  23. Dlaczego Bank nie chce mnie informować o statusie wniosku Rodzina 500 plus?

  Bank NBS umożliwia złożenie wniosku Rodzina 500 plus i wysłanie go z serwisu bankowości internetowej do organu prowadzącego w gminie. Ze względu na to, że banki nie mogą przechowywać danych z wniosku Rodzina 500 plus, nie mają one możliwości informowania o statusie wniosku po przesłaniu go do Organu prowadzącego w gminie. W razie pytań o wniosek Rodzina 500 plus prosimy o kontakt bezpośrednio z danym Organem prowadzącym w Twojej gminie.

  24. Czy Bank NBS przyjmuje reklamacje dotyczące wniosków o świadczenie „Rodzina 500 plus”?

  Bank NBS odpowiada za możliwość udostępnienia Klientom w serwisie bankowości internetowej wniosku Rodzina 500 plus oraz za poprawne przekazanie go do systemu Emp@tia, który potem przekazuje go do organu prowadzącego w danej gminie.

  Jako dowód przekazania wniosku do systemu Emp@tia Bank wystawia w serwisie internetowym potwierdzenie wysłania wniosku. Zatem Bank może odpowiadać na reklamacje związane wyłącznie z przekazaniem wniosku do systemu Emp@tia.

  Jak tylko otrzymasz Urzędowe Poświadczenie Przedłożenia (UPP)/Urzędowe Poświadczenie Odbioru wniosku (UPO) na adres e-mail, który wskazałeś we wniosku Rodzina 500 plus, wszelkie pytania i obsługę wniosku Rodzina 500 plus przejmuje dedykowany organ prowadzący w gminie (np. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej). W razie reklamacji złożonej w związku z wnioskiem Rodzina 500 plus prosimy o kontakt bezpośrednio z danym organem prowadzącym, który obejmuje Twoje miejsce zamieszkania.

  25. Jak zorientuję się, że źle wypełniłem wniosek Rodzina 500 plus?

  Bank NBS odpowiedzialny jest za potwierdzenie Twojej tożsamości we wniosku Rodzina 500 plus, ale nie weryfikuje merytorycznie danych i załączników, jakie dołączyłeś do wniosku. Potwierdzenie wysłania wniosku, jakie wyświetla Ci się w systemie bankowości internetowej  iB@nk nowa wersja oraz UPP/UPO, które otrzymujesz na adres mailowy, potwierdzają formalne wysłanie wniosku Rodzina 500 plus, ale nie jego poprawność. Jeśli wypełniłeś błędnie wniosek Rodzina 500 plus otrzymasz listowną prośbę od organu właściwego w gminie o korektę wniosku/uzupełnienie informacji/ dokumentów.

  26. Urodziło mi się kolejne dziecko. Jak złożyć wniosek o świadczenie wychowawcze Rodzina 500 plus za pośrednictwem Banku NBS?

  Nie ma możliwości korekty/aktualizacji wniosku Rodzina 500 plus złożonego już za pośrednictwem Banku. Jeśli sytuacja w Twojej rodzinie uległa zmianie, skontaktuj się niezwłocznie z Organem prowadzącym w Twojej gminie.

  Jeśli jednak chcesz ubiegać się o świadczenie wychowawcze na dziecko, na które dotychczas nie złożyłeś wniosku, np. na nowonarodzone dziecko, możesz za pośrednictwem serwisu bankowości internetowej  iB@nk nowa wersja, złożyć kolejny wniosek na kolejne dziecko.

  27. Moje dziecko przestało się kwalifikować do wypłaty świadczeń z programu rodzina 500 plus. Jak złożyć korektę / aktualizację wniosku Rodzina 500 plus za pośrednictwem Banku NBS?

  Nie ma możliwości korekty/aktualizacji wniosku Rodzina 500 plus za pośrednictwem Banku. Jeśli sytuacja w Twojej rodzinie uległa zmianie, skontaktuj się niezwłocznie z organem prowadzącym w Twojej gminie.

  28. Jakie podmioty biorą udział w obsłudze wniosku Rodzina 500 plus składanego za pośrednictwem Banku NBS? Jaką rolę ma Bank, system Emp@tia i organ prowadzący w gminie?

  • Bank NBS weryfikuje tożsamość wnioskującego i umożliwia swoim klientom złożenie wniosku Rodzina 500 plus w systemie internetowym  iB@nk nowa wersja. Złożenie wniosku w oddziale lub za pośrednictwem konsultanta infolinii nie jest możliwe.
   Bank umożliwia pobranie wypełnionego wniosku Rodzina 500 plus TYLKO bezpośrednio po złożeniu wniosku. Bank nie dokonuje weryfikacji formalnej i merytorycznej danych podanych we wniosku oraz załączników i nie posiada informacji dotyczących dalszej obsługi wniosku obsługiwanego przez wybrany organ prowadzący. Bank usuwa wniosek oraz załączniki bezpowrotnie po wysłaniu wniosku do systemu Emp@tia.
  • System Emp@tia to system informatyczny Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej dla służb zabezpieczenia społecznego, który jest odpowiedzialny za przekazanie wniosku Rodzina 500 plus z Banku do obsługi przez wybrany organ prowadzący w gminie. System Emp@tia wysyła wnioskującemu UPO/UPP na adres e-mail podany we wniosku.
  • Organ prowadzący w gminie / Organ właściwy to jednostka wskazana do obsługi wniosków o świadczenie wychowawcze w ramach Programu Rodzina 500 plus (np. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej). Organ prowadzący w gminie wybierasz ze względu na miejsce swojego zamieszkania.

  29. Z kim mogę się skontaktować w sprawie Programu Rodzina 500 plus?

  Kontaktuj się przede wszystkim z Organem prowadzącym postępowanie w gminie, w której mieszkasz – to jest organ, który będzie rozpatrywał Twój wniosek, wydawał decyzję administracyjną w Twojej sprawie i wypłacał świadczenie w przypadku decyzji pozytywnej.

  Numery infolinii, które zlokalizowane są w każdym województwie:

  • Dolnośląskie: (71) 340 60 11, (71) 340 61 17
  • Kujawsko-Pomorskie: 800 500 112
  • Lubelskie: (81) 742 42 40
  • Lubuskie: (95) 711 55 00
  • Łódzkie: (42) 664 20 20, (42) 664 20 12
  • Małopolskie: (12) 392 15 83, (12) 392 15 85
  • Mazowieckie: (22) 695 71 22
  • Opolskie: (77) 452 45 00
  • Podkarpackie: 800 100 990
  • Podlaskie: (85) 743 94 99
  • Pomorskie: (58) 307 71 28, (58) 307 75 28, (58) 307 75 78
  • Śląskie: (32) 207 70 05
  • Świętokrzyskie: (41) 342 16 35, (41) 342 12 05
  • Warmińsko-Mazurskie: (55) 237 45 94
  • Wielkopolskie: (61) 854 11 77
  • Zachodnio-pomorskie : (91) 430 34 25

  W Ministerstwie Rodziny Pracy i Polityki Społecznej infolinia działa pod numerem (22) 529 06 68.

  30. Mam błąd we wniosku Rodzina 500 plus. Czy Bank może go wycofać i nie wysyłać do obsługi?

  Nie ma możliwości korekty/aktualizacji już złożonego wniosku Rodzina 500 plus za pośrednictwem Banku. Możesz jednak wysłać poprzez Bank kolejny wniosek już prawidłowo wypełniony.
  Jeśli masz wątpliwości, czy Twój wniosek nie zawiera błędów prosimy, skontaktuj się niezwłocznie z organem prowadzącym w Twojej gminie, który zaznaczyłeś składając wniosek aby ustalić, czy nie zawiera on błędów/ jest kompletny.