• Facebook
Wybierz grupę

Aktualnie znajdujesz się na:Strona głównaNasza ofertaKlienci indywidualniPozostałe usługiPłatności zagraniczne

Płatności zagraniczne

 • Realizujemy przekazy w obrocie dewizowym (w walutach wymienialnych oraz w złotych polskich) na zlecenie klientów indywidualnych oraz instytucjonalnych prowadzących rachunki w naszym Banku oraz na zlecenie klentów, którzy aktualnie nie korzystają z produktów naszego Banku.

  Wykonujemy transakcje płatnicze w formie:

  1)    Przelewu SEPA;
  2)    Przelewu regulowanego;
  3)    Polecenia wypłaty.

 • PRZELEW SEPA

  Przelew SEPA to transakcja płatnicza realizowana przez banki działające na terytorium Unii Europejskiej oraz Norwegii, Islandii, Lichtensteinu i Szwajcarii, które podpisały umowę o przystąpieniu do polecenia Przelewu SEPA, spełniająca następujące warunki:

  •    waluta transakcji EUR;
  •    zawiera prawidłowy numer rachunku bankowego beneficjenta oraz zleceniodawcy w standardzie IBAN, prawidłowy kod BIC;
  •    koszty „SHA”;
  •    nie zawiera jakichkolwiek dodatkowych instrukcji płatniczych;
  •    Bank zleceniodawcy i bank beneficjenta przelewu są uczestnikami Polecenia Przelewu SEPA - SCT (SEPA Credit Transfer).
   

  Wykaz banków SEPA
   

   

   
  PRZELEW REGULOWANY

  Przelew regulowany to transakcja płatnicza realizowana przez banki działające na terytorium Unii Europejskiej oraz Norwegii, Islandii, Lichtensteinu,
  spełniająca następujące warunki:
  •    waluta transakcji EUR;
  •    kwota transakcji mniejsza lub równa EUR 50.000;
  •    zawiera prawidłowy numer rachunku bankowego beneficjenta oraz zleceniodawcy w standardzie IBAN, prawidłowy kod BIC;
  •    koszty „SHA”.
   

   
  POLECENIE WYPŁATY

  Polecenie wypłaty to skierowana do lub otrzymana z innego banku krajowego lub zagranicznego instrukcja płatnicza polecająca dokonanie przelewu określonej kwoty pieniężnej na rzecz wskazanego odbiorcy (beneficjenta).

   
  KOD SWIFT

  Bank realizuje zlecenia w obrocie dewizowym za pośrednictwem systemu SWIFT.

  Kod BIC (SWIFT) Nadsańskiego Banku Spółdzielczego – POLUPLPR.

   
   
  PRZELEW SEPA

  Przelew SEPA to transakcja płatnicza realizowana przez banki działające na terytorium Unii Europejskiej oraz Norwegii, Islandii, Lichtensteinu i Szwajcarii, które podpisały umowę o przystąpieniu do polecenia Przelewu SEPA, spełniająca następujące warunki:

  •    waluta transakcji EUR;
  •    zawiera prawidłowy numer rachunku bankowego beneficjenta oraz zleceniodawcy w standardzie IBAN, prawidłowy kod BIC;
  •    koszty „SHA”;
  •    nie zawiera jakichkolwiek dodatkowych instrukcji płatniczych;
  •    Bank zleceniodawcy i bank beneficjenta przelewu są uczestnikami Polecenia Przelewu SEPA - SCT (SEPA Credit Transfer).
   

  Wykaz banków SEPA
   

   

   
  PRZELEW REGULOWANY

  Przelew regulowany to transakcja płatnicza realizowana przez banki działające na terytorium Unii Europejskiej oraz Norwegii, Islandii, Lichtensteinu,
  spełniająca następujące warunki:
  •    waluta transakcji EUR;
  •    kwota transakcji mniejsza lub równa EUR 50.000;
  •    zawiera prawidłowy numer rachunku bankowego beneficjenta oraz zleceniodawcy w standardzie IBAN, prawidłowy kod BIC;
  •    koszty „SHA”.
   

   
  POLECENIE WYPŁATY

  Polecenie wypłaty to skierowana do lub otrzymana z innego banku krajowego lub zagranicznego instrukcja płatnicza polecająca dokonanie przelewu określonej kwoty pieniężnej na rzecz wskazanego odbiorcy (beneficjenta).

   
  KOD SWIFT

  Bank realizuje zlecenia w obrocie dewizowym za pośrednictwem systemu SWIFT.

  Kod BIC (SWIFT) Nadsańskiego Banku Spółdzielczego – POLUPLPR.