• Facebook
Wybierz grupę

Aktualnie znajdujesz się na:Strona głównaNasza ofertaKlienci indywidualniPromocjePromocja „Bank z Tradycjami”

Promocja „Bank z Tradycjami”

 • Z okazji 90-lecia Nadsańskiego Banku Spółdzielczego zapraszamy do skorzystania z promocji
  ,,Bank z tradycjami”.

  Promocja obejmuje kredyt mieszkaniowy ,,Nasz dom" oraz ,,Pożyczkę hipoteczną".

   

  Okres Promocji trwa od 5 kwietnia 2017r. do 30 czerwca 2017r.

 • Warunki Promocji

  Kredyt mieszkaniowy ,,Nasz dom" :

  •  prowizja za udzielenie kredytu - 0%

  • prowizja rekompensacyjna od kwoty spłaconej przed terminem - 0%

   

  Pożyczka hipoteczna :

  • prowizja za udzielenie pożyczki - obniżenie o 50% w stosunku do prowizji za udzielenie pożyczki określonej w Taryfie prowizji i opłat za czynności bankowe w Nadsańskim Banku Spółdzielczym dla klientów indywidualnych

  • minimalna prowizja za udzielenie pożyczki - 100 zł

   
  Zasady Promocji

  W Promocji może wziąć udział osoba fizyczna, dalej zwana Uczestnikiem, która spełnia łącznie następujące warunki Promocji:

  •     ma ukończone 18 lat życia;
  •     złoży wniosek o udzielenie kredytu mieszkaniowego Nasz dom lub Pożyczki hipotecznej;
  •      złoży Oświadczenie o przystąpieniu do Promocji „Bank z tradycjami”;
  •      posiada zdolność kredytową określoną zgodnie z zasadami stosowanymi przez Bank;
  •      posiada ROR w Banku z regularnymi wpływami lub otworzy ROR w Banku i  zadeklaruje regularne wpływy;
  •      wykupi lub w przypadku posiadania polisy ubezpieczeniowej nieruchomości na dzień złożenia wniosku o kredyt/pożyczkę będzie kontynuować  polisę ubezpieczeniową nieruchomości w Towarzystwie Ubezpieczeniowym współpracującym z Bankiem.
   

   
   
  Warunki Promocji

  Kredyt mieszkaniowy ,,Nasz dom" :

  •  prowizja za udzielenie kredytu - 0%

  • prowizja rekompensacyjna od kwoty spłaconej przed terminem - 0%

   

  Pożyczka hipoteczna :

  • prowizja za udzielenie pożyczki - obniżenie o 50% w stosunku do prowizji za udzielenie pożyczki określonej w Taryfie prowizji i opłat za czynności bankowe w Nadsańskim Banku Spółdzielczym dla klientów indywidualnych

  • minimalna prowizja za udzielenie pożyczki - 100 zł

   
  Zasady Promocji

  W Promocji może wziąć udział osoba fizyczna, dalej zwana Uczestnikiem, która spełnia łącznie następujące warunki Promocji:

  •     ma ukończone 18 lat życia;
  •     złoży wniosek o udzielenie kredytu mieszkaniowego Nasz dom lub Pożyczki hipotecznej;
  •      złoży Oświadczenie o przystąpieniu do Promocji „Bank z tradycjami”;
  •      posiada zdolność kredytową określoną zgodnie z zasadami stosowanymi przez Bank;
  •      posiada ROR w Banku z regularnymi wpływami lub otworzy ROR w Banku i  zadeklaruje regularne wpływy;
  •      wykupi lub w przypadku posiadania polisy ubezpieczeniowej nieruchomości na dzień złożenia wniosku o kredyt/pożyczkę będzie kontynuować  polisę ubezpieczeniową nieruchomości w Towarzystwie Ubezpieczeniowym współpracującym z Bankiem.