• Facebook
Wybierz grupę

Aktualnie znajdujesz się na:Strona głównaNasza ofertaKlienci indywidualniKarty płatnicze3D Secure /Kartosfera

3D Secure /Kartosfera

 • Dzięki zabezpieczeniu 3D-Secure, zakupy w Internecie są bezpieczne jak nigdy dotąd!

  Mając dowolną kartę płatniczą wydaną przez Nadsański Bank Spółdzielczy możesz wygodnie i bezpiecznie płacić w Internecie na całym świecie!

 • 3D Secure

  Zabezpieczenie 3D Secure, jest sposobem potwierdzania transakcji internetowych, polegającym na podaniu przez Posiadacza karty/Użytkownika karty Hasła 3D Secure (Visa – pod nazwą Verified by Visa; MasterCard – pod nazwą MasterCard SecureCode) otrzymanego na zdefiniowany w Banku numer telefonu komórkowego, który stanowi dodatkowe zabezpieczenie transakcji dokonywanych w Internecie u akceptantów oferujących korzystanie z tego typu zabezpieczenia.


  W celu aktywowania zabezpieczenia 3D Secure niezbędne jest zdefiniowanie w Banku aktualnego numeru telefonu komórkowego, na który będą wysyłane Hasła 3D Secure do autoryzacji transakcji internetowych dokonywanych kartą oraz hasła do pierwszego zalogowania się celem aktywowania tego zabezpieczenia na portalu kartowym www.kartosfera.pl.

  Aby aktywowania zabezpieczenia 3D Secure należy:

  • wejść na stronę internetową portalu kartowego www.kartosfera.pl

  • zarejestrować się/lub zalogować

   - podając numer PESEL – dla rezydentów, a w przypadku nierezydentów nalezy się skontaktować z  pracownikiem Nadsańskiego Banku Spółdzielczego lub Infolinią Banku BPS S.A. w celu ustalenia indywidualnego numeru identyfikacyjnego;

  - wpisać otrzymane na numer telefonu komórkowego hasło do pierwszego zalogowania się w portalu kartowym.

  Kartosfera

  Portal kartowy „Kartosfera” to system umożliwiający dostęp zarejestrowanemu Użytkownikowi portalu do wybranych usług i funkcjonalności dotyczących kart płatniczych za pomocą sieci Internet i przeglądarki internetowej. Aby zalogować się do portalu należy wejść na stronę internetową www.kartosfera.pl i zarejestrować się podając swój numer PESEL. 

  NASTĘPNIE MOŻNA ZMIANIEĆ SPOSÓB LOGOWANIA - OPCJONALNIE NADAĆ WYBRANY PRZEZ SIEBIE LOGIN.

  Za pośrednictwem portalu kartowego kartosfera.pl można:

  • zmienić numeru telefonu wykorzystywany wyłącznie do obsługi portalu kartowego;

  • zmienić kod PIN posiadanych kart płatniczych;

  • zastrzec posiadane karty płatnicze;

  • aktywować zabezpieczenie 3D Secure;

  • aktywować posiadane karty płatnicze;

  • wyłączyć/ponownie włączyć funkcję płatności zbliżeniowych dla posiadanych kart płatniczych (o ile   karty posiadają funkcję zbliżeniową);zmienić limity transakcyjne posiadanych kart płatniczych;

  • przeglądać listę autoryzacji wykonywanych kartami kredytowymi;

  • przeglądać i pobierać miesięczne zestawienia transakcji dla kart kredytowych (wyciągi);

  • dokonać czasowej blokady/odblokować kartę płatniczą.
   

   

  Limit dla kart

  W celu zwiększenia bezpieczeństwa transakcji w Internecie, Posiadacz rachunku zobowiązany jest ustalić wysokość limitu transakcji internetowych dla wszystkich kart wydanych do rachunku bankowego za pośrednictwem Infolinii Banku BPS lub bezpośrednio w placówce Nadsańskiego Banku Spółdzielczego.

  Przypominamy, że maksymalny dzienny limit transakcji bezgotówkowych, w tym również dla transakcji internetowych wynosi 50 000 Pln.

  Posiadacz rachunku może zdefiniować dla każdej karty własne dzienne limity transakcyjne, niższe od limitów transakcyjnych określonych przez Bank.
  Może je w każdej chwili zmienić poprzez złożenie odrębnej dyspozycji w Banku,  jak również wyzerować wybrane limity transakcyjne, jeżeli nie będzie korzystał z danego typu transakcji lub ze względów bezpieczeństwa.

   
  Regulamin

  Regulaminie otwierania i prowadzenia przez Nadsański Bank Spółdzielczy rachunków bankowych w złotych i walutach wymienialnych dla osób fizycznych.

  pdf
  (670,22 KB)Pobierz
   
   
  Prowizje i opłaty

  W związku z rozszerzeniem oraz ulepszeniem funkcjonalności kart debetowych (zabezpieczenie 3D Secure, limity transakcji internetowych, portal kartowy www.kartosfera.pl) Bank wprowadza zmiany opłat za obsługę karty wydanej do rachunku.                     
   

  Konto osobiste STANDARD   E-Konto osobiste Konto osobiste VIP Konto osobiste SENIOR Konto osobiste STUDENT    Konto osobiste JUNIOR  Pakiet E-Konto PLUS Pakiet Konto Na Miarę
  4 zł 5 zł bez opłat 4 zł 3 zł 3 zł 04/4 zł 05/4,90 zł

  *4* Opłata za obsługę karty wynosi 0 zł dla pierwszej karty i 4 zł dla każdej kolejnej karty.   

  *5* Opłata za obsługę karty wynosi 0 zł, gdy bezgotówkowe transakcje wykonane kartą debetową w miesiącu poprzedzającym pobranie opłaty przekraczają 500 zł; opłaty  za obsługę karty nie pobiera się w miesiącu wydania karty. 

  Dla wszystkich kart w przypadku transakcji bezgotówkowych i wypłat gotówki pobierana jest dodatkowa prowizja Banku  - 3% wartości transakcji, przy stosowaniu kursu własnego w przypadku transakcji dokonywanych w walutach innych niż waluta rachunku bankowego, do którego wydana jest karta.


  Dla wszystkich kart w przypadku transakcji bezgotówkowych i wypłat gotówki pobierana jest dodatkowa prowizja Banku  - 3% wartości transakcji, przy stosowaniu kursu własnego w przypadku transakcji dokonywanych w walutach innych niż waluta rachunku bankowego, do którego wydana jest karta.


   
  Instrukcja dla Posiadaczy Rachunku

  INSTRUKCJA URUCHOMIENIA PŁATNOŚCI KARTĄ W INTERNECIE DLA POSIADACZY RACHUNKU.

  Posiadacz rachunku/Kredytobiorca - to osoba fizyczna, osoba prowadząca działalność gospodarczą lub osoba prawna, która jest Właścicielem rachunku bankowego (w przypadku kart debetowych) lub Właścicielem rachunku kart kredytowych (w przypadku posiadania limitów w kartach kredytowych).

  W przypadku gdy Właściciel rachunku jest jednocześnie Użytkownikiem Karty należy wybrać ścieżkę - Posiadacz rachunku/Kredytobiorca.

  pdf
  (210,19 KB)Pobierz
  Rezydent

  Rezydent to osoba fizyczna lub osoba prawna mająca miejsce zamieszkania lub siedzibę w Polsce, a także inne podmioty mające siedzibę w Polsce, posiadające zdolność zaciągania zobowiązań i nabywania praw we własnym imieniu.

   
  pdf
  (210,51 KB)Pobierz
  Nierezydent

  Nierezydent to osoba fizyczna lub osoba prawna nie mająca miejsca zamieszkania w Polsce, a także inne podmioty mające siedzibę za granicą, posiadające zdolność zaciągania zobowiązań i nabywania praw we własnym imieniu.

   
   
  Instrukcja dla Użytkowników Karty

  INSTRUKCJA URUCHOMIENIA PŁATNOŚCI KARTĄ W INTERNECIE DLA UŻYTKOWNIKÓW KARTY.

  Użytkownik karty - osoba, której imię i nazwisko jest umieszczone na karcie i została upoważniona przez Posiadacza rachunku/Kredytobiorcę do dokonywania w jego imieniu i na jego rzecz transakcji kartą.

  W przypadku gdy Użytkownik Karty jest jednocześnie Właścicielem rachunku należy wybrać ścieżkę - Posiadacz rachunku/Kredytobiorca.

  pdf
  (164,84 KB)Pobierz
  Nierezydent

  Nierezydent to osoba fizyczna lub osoba prawna nie mająca miejsca zamieszkania w Polsce, a także inne podmioty mające siedzibę za granicą, posiadające zdolność zaciągania zobowiązań i nabywania praw we własnym imieniu.

   
  pdf
  (164,72 KB)Pobierz
  Rezydent

  Rezydent to osoba fizyczna lub osoba prawna mająca miejsce zamieszkania lub siedzibę w Polsce, a także inne podmioty mające siedzibę w Polsce, posiadające zdolność zaciągania zobowiązań i nabywania praw we własnym imieniu.

   
   
   
  3D Secure

  Zabezpieczenie 3D Secure, jest sposobem potwierdzania transakcji internetowych, polegającym na podaniu przez Posiadacza karty/Użytkownika karty Hasła 3D Secure (Visa – pod nazwą Verified by Visa; MasterCard – pod nazwą MasterCard SecureCode) otrzymanego na zdefiniowany w Banku numer telefonu komórkowego, który stanowi dodatkowe zabezpieczenie transakcji dokonywanych w Internecie u akceptantów oferujących korzystanie z tego typu zabezpieczenia.


  W celu aktywowania zabezpieczenia 3D Secure niezbędne jest zdefiniowanie w Banku aktualnego numeru telefonu komórkowego, na który będą wysyłane Hasła 3D Secure do autoryzacji transakcji internetowych dokonywanych kartą oraz hasła do pierwszego zalogowania się celem aktywowania tego zabezpieczenia na portalu kartowym www.kartosfera.pl.

  Aby aktywowania zabezpieczenia 3D Secure należy:

  • wejść na stronę internetową portalu kartowego www.kartosfera.pl

  • zarejestrować się/lub zalogować

   - podając numer PESEL – dla rezydentów, a w przypadku nierezydentów nalezy się skontaktować z  pracownikiem Nadsańskiego Banku Spółdzielczego lub Infolinią Banku BPS S.A. w celu ustalenia indywidualnego numeru identyfikacyjnego;

  - wpisać otrzymane na numer telefonu komórkowego hasło do pierwszego zalogowania się w portalu kartowym.

  Kartosfera

  Portal kartowy „Kartosfera” to system umożliwiający dostęp zarejestrowanemu Użytkownikowi portalu do wybranych usług i funkcjonalności dotyczących kart płatniczych za pomocą sieci Internet i przeglądarki internetowej. Aby zalogować się do portalu należy wejść na stronę internetową www.kartosfera.pl i zarejestrować się podając swój numer PESEL. 

  NASTĘPNIE MOŻNA ZMIANIEĆ SPOSÓB LOGOWANIA - OPCJONALNIE NADAĆ WYBRANY PRZEZ SIEBIE LOGIN.

  Za pośrednictwem portalu kartowego kartosfera.pl można:

  • zmienić numeru telefonu wykorzystywany wyłącznie do obsługi portalu kartowego;

  • zmienić kod PIN posiadanych kart płatniczych;

  • zastrzec posiadane karty płatnicze;

  • aktywować zabezpieczenie 3D Secure;

  • aktywować posiadane karty płatnicze;

  • wyłączyć/ponownie włączyć funkcję płatności zbliżeniowych dla posiadanych kart płatniczych (o ile   karty posiadają funkcję zbliżeniową);zmienić limity transakcyjne posiadanych kart płatniczych;

  • przeglądać listę autoryzacji wykonywanych kartami kredytowymi;

  • przeglądać i pobierać miesięczne zestawienia transakcji dla kart kredytowych (wyciągi);

  • dokonać czasowej blokady/odblokować kartę płatniczą.
   

   

  Limit dla kart

  W celu zwiększenia bezpieczeństwa transakcji w Internecie, Posiadacz rachunku zobowiązany jest ustalić wysokość limitu transakcji internetowych dla wszystkich kart wydanych do rachunku bankowego za pośrednictwem Infolinii Banku BPS lub bezpośrednio w placówce Nadsańskiego Banku Spółdzielczego.

  Przypominamy, że maksymalny dzienny limit transakcji bezgotówkowych, w tym również dla transakcji internetowych wynosi 50 000 Pln.

  Posiadacz rachunku może zdefiniować dla każdej karty własne dzienne limity transakcyjne, niższe od limitów transakcyjnych określonych przez Bank.
  Może je w każdej chwili zmienić poprzez złożenie odrębnej dyspozycji w Banku,  jak również wyzerować wybrane limity transakcyjne, jeżeli nie będzie korzystał z danego typu transakcji lub ze względów bezpieczeństwa.

   
  Regulamin

  Regulaminie otwierania i prowadzenia przez Nadsański Bank Spółdzielczy rachunków bankowych w złotych i walutach wymienialnych dla osób fizycznych.

  pdf
  (670,22 KB)Pobierz
   
   
  Prowizje i opłaty

  W związku z rozszerzeniem oraz ulepszeniem funkcjonalności kart debetowych (zabezpieczenie 3D Secure, limity transakcji internetowych, portal kartowy www.kartosfera.pl) Bank wprowadza zmiany opłat za obsługę karty wydanej do rachunku.                     
   

  Konto osobiste STANDARD   E-Konto osobiste Konto osobiste VIP Konto osobiste SENIOR Konto osobiste STUDENT    Konto osobiste JUNIOR  Pakiet E-Konto PLUS Pakiet Konto Na Miarę
  4 zł 5 zł bez opłat 4 zł 3 zł 3 zł 04/4 zł 05/4,90 zł

  *4* Opłata za obsługę karty wynosi 0 zł dla pierwszej karty i 4 zł dla każdej kolejnej karty.   

  *5* Opłata za obsługę karty wynosi 0 zł, gdy bezgotówkowe transakcje wykonane kartą debetową w miesiącu poprzedzającym pobranie opłaty przekraczają 500 zł; opłaty  za obsługę karty nie pobiera się w miesiącu wydania karty. 

  Dla wszystkich kart w przypadku transakcji bezgotówkowych i wypłat gotówki pobierana jest dodatkowa prowizja Banku  - 3% wartości transakcji, przy stosowaniu kursu własnego w przypadku transakcji dokonywanych w walutach innych niż waluta rachunku bankowego, do którego wydana jest karta.


  Dla wszystkich kart w przypadku transakcji bezgotówkowych i wypłat gotówki pobierana jest dodatkowa prowizja Banku  - 3% wartości transakcji, przy stosowaniu kursu własnego w przypadku transakcji dokonywanych w walutach innych niż waluta rachunku bankowego, do którego wydana jest karta.


   
  Instrukcja dla Posiadaczy Rachunku

  INSTRUKCJA URUCHOMIENIA PŁATNOŚCI KARTĄ W INTERNECIE DLA POSIADACZY RACHUNKU.

  Posiadacz rachunku/Kredytobiorca - to osoba fizyczna, osoba prowadząca działalność gospodarczą lub osoba prawna, która jest Właścicielem rachunku bankowego (w przypadku kart debetowych) lub Właścicielem rachunku kart kredytowych (w przypadku posiadania limitów w kartach kredytowych).

  W przypadku gdy Właściciel rachunku jest jednocześnie Użytkownikiem Karty należy wybrać ścieżkę - Posiadacz rachunku/Kredytobiorca.

  pdf
  (210,19 KB)Pobierz
  Rezydent

  Rezydent to osoba fizyczna lub osoba prawna mająca miejsce zamieszkania lub siedzibę w Polsce, a także inne podmioty mające siedzibę w Polsce, posiadające zdolność zaciągania zobowiązań i nabywania praw we własnym imieniu.

   
  pdf
  (210,51 KB)Pobierz
  Nierezydent

  Nierezydent to osoba fizyczna lub osoba prawna nie mająca miejsca zamieszkania w Polsce, a także inne podmioty mające siedzibę za granicą, posiadające zdolność zaciągania zobowiązań i nabywania praw we własnym imieniu.

   
   
  Instrukcja dla Użytkowników Karty

  INSTRUKCJA URUCHOMIENIA PŁATNOŚCI KARTĄ W INTERNECIE DLA UŻYTKOWNIKÓW KARTY.

  Użytkownik karty - osoba, której imię i nazwisko jest umieszczone na karcie i została upoważniona przez Posiadacza rachunku/Kredytobiorcę do dokonywania w jego imieniu i na jego rzecz transakcji kartą.

  W przypadku gdy Użytkownik Karty jest jednocześnie Właścicielem rachunku należy wybrać ścieżkę - Posiadacz rachunku/Kredytobiorca.

  pdf
  (164,84 KB)Pobierz
  Nierezydent

  Nierezydent to osoba fizyczna lub osoba prawna nie mająca miejsca zamieszkania w Polsce, a także inne podmioty mające siedzibę za granicą, posiadające zdolność zaciągania zobowiązań i nabywania praw we własnym imieniu.

   
  pdf
  (164,72 KB)Pobierz
  Rezydent

  Rezydent to osoba fizyczna lub osoba prawna mająca miejsce zamieszkania lub siedzibę w Polsce, a także inne podmioty mające siedzibę w Polsce, posiadające zdolność zaciągania zobowiązań i nabywania praw we własnym imieniu.